İzmir valiliği arıcıları uyardı

0
1141

bal arılarıİzmir Valiliği, ilkbaharın gelmesiyle birlikte arıcılık sektörüyle ilgilenenlerin çiçeklerden polen almak için yer değiştirmesi konusunda bir genelge yayımladı.

Buna göre arıların insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaması için gereken işlemlerin, Tarım İl Müdürlüğü’nün izni ve gözetiminde yapılacağının altı çizildi. Arıcıların, yerleşmek istedikleri bölgeleri en az yedi gün önceden bildirmesi istenirken gezgin ve sabit arıcılık yapanların, arılarını çevreye zarar vermeyecek şekilde, yerleşim alanlarının en az 1 km. dışında tutması gerektiği belirtildi. Arı ölümlerinin en aza indirilmesi içinse kovanların devlet karayollarından en az 200 m. uzağa yerleştirilmesi tavsiye edildi.
Vali M. Cahit Kıraç imzasıyla yayımlanan genelde şunlar kaydedildi: “Konaklama İzni: Arıcının, kimlik belgesi ve sağlık raporuyla birlikte Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ve arı konaklama belgelerini, il ve ilçe Tarım müdürlüklerine ibraz etmesi ve kovanlarının barkodlu plakalı olması gerekmektedir. Belgeleri olmayan arıcılara yer gösterilmez. Alınacak Tedbirler: Gezginci arıcılar, konaklama yapılan yerlerde yangını ve arıların çevreye zarar vermesini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Konaklama izni verilen arıcıların ve yanlarında çalışan kişilerin kimlik bilgileri, il ve ilçe Tarım müdürlükleri tarafından o yerin güvenlik birimlerine bildirilir. Arıcıların, bulundukları bölgenin zirai mücadele programını il ve ilçe Tarım müdürlüklerinden öğrenmeleri gerekmektedir.

Ayrıca zirai ilaçlama yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından arıcılar yedi gün önceden haberdar edilir. Konaklama Yeri Özellikleri: Gezginci ve/veya sabit arıcılık yapanlar, arılarını çevreye zarar vermeyecek şekilde il veya ilçe meskun mahal sınırlarından en az 1 km., bunun dışındaki yerleşim yerlerinde meskun mahal sınırlarından en az 500 m. uzağa yerleştirecektir. Arıcılar, kazalara sebep olunmaması ve arı ölümlerinin en aza indirilmesi için arılarını devlet karayollarından en az 200 m. uzağa yerleştirecektir. Flora kapasitesine göre koloniler arasında belirlenmiş mesafeye uyulmalıdır. Tozlaşma döneminde arıcılara, konaklama süresinde kolaylık sağlanır. Arı konaklamasında ortaya çıkan ihtilafların giderilmesinde, il ve ilçe Tarım müdürlükleri yetkilidir.” (CİHAN)

Bir Cevap Yazın