Ana Sayfa Bitkisel Üretim

Bitkisel Üretim

Bitkisel Üretim Haberleri kategorisi; tarla tarımı ile bağ-bahçe tarımını da içine alan bir kategoridir. Bunu daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, toprakla uğraşmak, her türlü bitkiyi usulüne uygun olarak yetiştirerek ürün almaktır.

Tarla tarımı, daha çok tek yıllık ve otsu bitkilerin geniş alanlarda yapılan yetiştiriciliği anlaşılır. Tarla bitkileri, yetiştirilen bitkilerin ve elde edilen ürünlerin cinsine göre dört gruba ayrılır:

Bağ-bahçe tarımı, sebze, meyve ve bağ yetiştiriciliğini kapsamaktadır. Sebze üretiminde kullanılan bitkiler her yıl ekilirler. Diğerleri ise bir kere dikildiklerinde uzun yıllar ürün alınan bitkilerdir. Sebzecilik, örtü altı, sera ve açıkta sebzecilik olmak üzere üç kısımda değerlendirilebilir. Bağ-bahçe tarımı daha çok ihtimam gerektiren yetiştirme yöntemleri ile yapılır.

Sebzecilik hariç, diğer gruplardaki bitkiler çok yıllık ve ağaç şeklindedir. Sebze bitkileri ise tarla bitkileri gibi tek yıllık ve otsu bitkilerdir.