KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ İÇİN SON GÜN 9 MAYIS

0
954

Kırsal KalkınmaSAKARYA (İHA) – Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 11 Mart 2011 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Tebliğ çerçevesinde projesi kabul edilen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere, proje başı yüzde 50’den yüzde 75’lere kadar hibe ödemesi yapılacak.

Kırsal Kalkınma Yatırımları’nın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanan Tebliğ; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, toplu basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları şunlar; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri desteklenecek

Başvurular 9 Mayıs 2011 tarihine kadar Sakarya Tarım İl Müdürlüğüne yapılacak.

Bir Cevap Yazın