Kredi borcu olan çiftçiye müjde!

0
1136

tarım kredi koopareratifiBazı kanunlarda değişiklik öngören Mini Torba yasalaşması ile birlikte birçok memur, öğretmen ve çiftçiyi sevindirecek haber de geldi.

Mini torba olarak anılan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifle çiftçi borçlarına ödeme kolaylığı sağlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 30 Ocak 2004 tarihinden önce üreticilerin kullandıkları krediler silinecek. Kredi borcu sebebiyle cezaevine giren çiftçi serbest bırakılacak.

Meclis’te önceki gün kabul edilen “mini torba” yasa teklifi önemli düzenlemeler getiriyor. Torba ile SPK, BDDK ve kamu bankalarının İstanbul’a taşınmasına dönük çalışmalar sürerken spor kulüplerinin merkezinin Ankara olması kararlaştırıldı. Kredi borcu sebebiyle cezaevine giren çiftçi serbest kalacak, 2004 öncesi borçları silinecek. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 30 Ocak 2004’ten önce üreticilerin kullandıkları krediler (yapılandırılanlar da dâhil) silinecek. Davalar duracak, mahkûmiyet kararlarının infazı ertelenecek, infazı devam edenler tahliye edilecek. Ziraat Bankası’ndan 20 Ağustos 2002’den önce kullanılan kredilere de aynı imkân sağlandı.

Kooperatiflere sağlanan ödeme kolaylıkları, beş yıldan uzun vadeli kredi kullananlar için de geçerli olacak. Ayrıca, düzenlemenin yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve icra takibi başlatılmış alacaklar için başvuruda bulunulması halinde, davalar sonlandırılıp icra takipleri durdurulacak. Bu kapsamda borçları yapılandırılan kooperatif ve ortaklarının borçları, tasfiye olunacak alacaklar hesaplarından çıkarılarak vadesi gelmemiş hesaplara aktarılacak. Özel güvenlik şirketlerince sağlanan koruma ve güvenlik hizmetleri, işe başlanan gün mesai bitimine kadar valiliğe bildirilecek. Mevcut uygulamada, bir hafta önceden yazılı bildirme zorunluluğu vardı. Bu düzenleme ile şirketlerin cezai yaptırımla karşı karşıya kalmasının önüne geçiliyor. Kolluk kuvvetleri ile MİT’ten emekli olanlar özel güvenlik eğitimi alarak özel şirketlerde çalışabilecek. Küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı getirildi. Kooperatifler aracılığıyla kullandırılan kredilerden hemen ödenmesi gerekenler için enflasyon oranında güncelleme yapılarak, yeniden yapılandırılacak. İsteyenler 36 ay taksitlendirebilecek.

Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla kamu idarelerinin ayıracağı ödenek her takvim yılı için 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı. Devlet Su İşleri’ne çözüm için sulh yetkisi veriliyor. Kamu kuruluşları ve vatandaşlarla uyuşmazlıklarda, açılan davalarda sulh yoluna gidilecek. DSİ Genel Müdürlüğü’ne, bu doğrultuda 93 avukat kadrosu tahsis edilecek.

Bağımsız spor federasyonları kurulacak. Federasyonlar, sporla ilgili faaliyetleri yürütecek, gelişmesini sağlayacak, sporcu sağlığıyla ilgili konularda gerekli önlemleri alacak, federasyonları uluslararası faaliyetlerde temsil edecek, Tahkim Kurulu kararlarını uygulayacak. Kamuoyunda ‘Hal Yasası’ olarak bilinen, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlük tarihi, 1 Ocak 2012’ye ertelendi. Kooperatifler ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri, bu kooperatiflerin üst kuruluşları ve hissedarı oldukları şirketlerde ve katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi ve denetçi olamayacak, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak görev alamayacak. Islah organize sanayi bölgeleri oluşturulacak; OSB Kanunu’ndan önce yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, OSB olarak değerlendirilecek.

Belediyelerin bünyesindeki ulaşım, büfe, sosyal tesis ve otoparkların işletilmesi Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayacak. Baraj, gölet yapımı ya da askerî yasak bölge nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu olan mahalle, köy, belde halkı; tarım alanlarına dönüştürülmesi mümkün olmayan ve orman sınırları dışına çıkarılmış, çıkarılacak olan arazilerde iskân edilebilecek. Hazine’den sorumlu Bakan, terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda, yurtiçinden ya da uluslararası piyasalardan sigorta teminatı sağlanamaması halinde sivil hava ve deniz ulaşım araçları için teminat sağlanmasına karar verecek. İl özel idareleri ve belediyelerde sürekli işçi kadrolarında çalışan işçiler, 1 Ağustos 2011’den sonra kamu kurumlarına nakledilebilecek.
‘Mini torba’da neler var?
‘Hal Yasası’nın yürürlük tarihi 1 Ocak 2012’ye ertelendi.
İl özel idareleri ve belediyelerde sürekli işçi kadrolarında çalışan işçiler, 1 Ağustos 2011’den sonra kamu kurumlarına nakledilebilecek.
Belediyelerin bünyesindeki ulaşım, büfe, sosyal tesis ve otoparkların işletilmesi Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayacak.
Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla kamu idarelerinin ayıracağı ödenek her takvim yılı için 50 milyon liraya çıkarıldı.
Islah organize sanayi bölgeleri oluşturulacak; OSB Kanunu’ndan önce yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, OSB olarak değerlendirilecek.
Küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı getirildi.
Kolluk kuvvetleri ile MİT’ten emekli olanlar, özel güvenlik eğitimi alarak özel şirketlerde çalışabilecek.
Bağımsız spor federasyonları kurulacak, merkezi Ankara olacak.

Kaynak: Günaydın Haber

Bir Cevap Yazın