Küçükbaş Hayvanlar da Tarsim Güvencesinde!

0
1088

Tarsim Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan KADAKT.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan Kadak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin beş yıl gibi çok kısa bir süreçte çok hızlı geliştiğinin altını çizerek, 2011 yılında besi sığırlarının Hayvan Hayat Sigortaları teminat kapsamına alınmasından sonra, küçükbaş hayvanların da teminat kapsamına alındığının müjdesini verdi.

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan Kadak, 2011 yılında Hayvan Hayat Sigortalarında süt sığırlarına ilave olarak erkek besi sığırlarının yanı sıra, küçükbaş hayvanların da sigorta kapsamına alındığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne entegre edilmiş, Türkvet’e kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için ölüm riski, ilgili Genel Şartlar, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme, damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekelere ait yetiştiricilik bilgilerinin dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacağını belirten Kadak; Tarsim’in amaç ve hedeflerini tamamen üreticinin mağduriyetlerini gidermek üzerine kurgulamış durumda olduğunu ifade etti, “çalışmalarımız bundan sonra küçükbaş hayvan üreticileri için de aynı yönde ve titizlikle devam edecektir” dedi.

Tarım Sigortaları Sistemi’nin, ülkemizdeki tarımsal üretimin istikrarlı bir şekilde devamı açısından, son derece önemli bir unsur olduğunun ve ticari bir amacı olmadığının altını çizen Kadak, tarım sektörüne daha fazla katkı ve fayda sağlamak amacıyla, kapsamı, her yıl üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda genişlettiklerini, katılımcı sayısının artması ile birlikte Sistem’in giderek güçlendiğini belirtti.

Bir Cevap Yazın