KUDAKA’dan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Özel Önem

0
932
sürüngen,kuş,memeli,habidat koruma,izleme,proje

Türkiye, Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan olmak üzere üç bitki coğrafya bölgesinin keşişim noktasında olması nedeniyle oldukça zengin bir bitki çeşitliliğine sahiptir. Barındırdığı yaklaşık 12.000 bitki türünden 3000’e yakını endemiktir (dünyanın başka yerinde yoktur) ve Avrupa’daki bitki çeşitliliğinin %75’i tek başına Türkiye’dedir. Bu bitkilerin çoğunluğu bitki ile ilgili kimya sektöründe (kozmetik ve parfümeri sanayi gibi) hammadde olarak kullanılabilecek niteliktedir. Doğu Anadolu Bölgesi bitki çeşitliliği bakımında 862 endemik bitkiye sahip Akdeniz Bölgesi’nden sonra 471 endemik tür ile ikinci sıradadır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), faaliyet bölgesi olan Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un yerel potansiyellerini sosyo – ekonomik kalkınma açısından harekete geçirmek amacıyla yaptığı çalışmalarda ve hazırladığı plan ve stratejik eylem planlarında bölgenin tıbbi ve aromatik bitkilerinden faydalanılması önceliğini ortaya koymuştur. TRA1 Düzey 2 Bölgesi (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) özelinde 2014 – 2023 yılları arasını kapsayacak yeni dönem Bölge Planı’nda da konunun üzerinde önemle durulmaktadır.

Konuyla ilgili gerek şu ana kadarki plan ve stratejilerde yer alan önceliklerin gerçekleştirilmesine dair fikirlerin elde edilmesi gerekse yeni dönem bölge planı içerisinde yer alması gereken ilave konuların tartışılması amacıyla 29 Nisan 2013 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Tıbbi Aromatik Bitkileri (Potansiyeli ve Yararlanma Olanakları) Yerinde Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirilecektir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin bölgedeki mevcudiyeti, bu potansiyelin belirlenmesine yönelik yöntemler, bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanma imkanları, bitki potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik yöntemler, işleme ve üretim teknikleri, tanıtım ve pazarlama stratejisi gibi konuların detaylı biçimde tartışılacağı akademisyenler, STK, kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı çalışma saha gezisi ve yuvarlak masa toplantısını içermektedir.

Kaynak: http://www.kudaka.org.tr/

Bir Cevap Yazın