MEB Tarım Dersinin Altından Kalkamadı

0
16826

Ülkemiz bir tarım ülkesi olarak lanse edilmektedir. Ama kendimiz üretmek yerine tohumu, gübreyi, makineyi hep dışarıdan alırız. Bunu sebebi iyi bir eğitim almamış olmak ve iyi bir eğitim verememiş olmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1940 yılından başlayarak, tarım işlerine elverişli geniş arazisi bulunan köylerde veya onların hemen yakınlarında 21 Köy Enstitüsü açtı. Her köy enstitüsünün kendisine ait tarlaları, bağları, arı kovanları, besi hayvanları, atölyeleri vardı. Derslerin %50’lik bölümü temel örgün eğitim konularını içeriyordu. Geri kalanı ise uygulamalı eğitimdi.

Birkaç sayısal bilgi vermek gerekirse; 6 yıl içinde 15.000 dönüm tarla tarıma elverişli hale getirilmiş ve üretim yapılmıştı. Aynı dönemde 750.000 yeni fidan dikilmişti. Oluşturulan bağların miktarı ise 1.200 dönümdü.

Sonra II. Dünya Savaşından dolayı 1953 yılında bu enstitüler kapatıldı.

Bundan sonra tarım dersinin adı “iş ve tarım dersleri” olarak değiştirildi ve günümüze kadar devam etti. 2000’li yıllarda tarım dersi zorunluluktan çıkarılıp seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Tabi ki bu ders köy okulları dışında pek rağbet görmedi.

2006 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı iken 5450 sayılı yasa ile MEB devredilen Tarım Meslek Liselerinde ise işler hiç iyiye gitmiyor.

Eskiden derslere Mühendis, Veteriner Hekim ve Biyologlar girerken MEB devrinden sonra 657 sayılı DMK 89. Maddesine göre bu kişiler sadece 8 ile 10 saat arası ek ders karşılığı derslere girebilmektedirler.

Bu da geri kalan derslere eğitimsiz, deneyimsiz kişilerin gireceği anlamına gelmektedir.

İşte bu yüzden ya eğitim verecek tarım meslek dersleri kadrosuna yeterli öğretmen alımı yapılıp mühendis, veteriner ve biyologların tarım bakanlığına döndürülür ya da ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapılarak bu kişilerin meslek öğretmeni olmalarının önünü açarak eğimlere devam edilmelidir.

Ülkemizi bir tarım ülkesi olarak görüyorsak bunun daha da iyiye gitmesi için gerekeni yapmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı tarım eğitimine daha da önem vererek ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olan tarımı daha da iyi seviyelere gelmesini sağlayabilir.

Kaynak: www.mebajans.net

Bir Cevap Yazın