Milli Savunma Bakanlığı 109 Sivil Memur Alımı

0
938
Milli Savunma Bakanlığı 109 Sivil Memur Alacak
Milli Savunma Bakanlığı 109 Sivil Memur Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 109 Sivil Memur Alacak
Başvuru: 10.06.2013 – 12.05.2013
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
2013 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ YAPILACAKTIR
1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla B Grubu kadrolara sivil memur temini yapılacaktır.
b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1’dedir.
c. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) MSB.lığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj göndermek suretiyle yapılabilecektir.)
ç. Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.
d. Adaylarda aranacak nitelikler:
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
(3) Sevk edilecekleri askeri hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır.),
(4) Sınavda başarılı olan adayların, yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
(5) Erkek adaylar için; askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
(6) 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012-KPSS) girmiş olmak,
(7) 2012 yılı KPSS sınavından lisans mezunları için (KPSSP03), önlisans mezunları için (KPSSP93) puanları kullanılacak olup, ilan edilen tüm branşlar için 70 ve üzeri puan almış olmak,
(8) Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adayların, TABLO 1’de yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS puan derecelerine göre değerlendirmeye (uygulamalı sınav / mülakat) tabi tutulacaktır.
NOT: MSB’lığı, Gnkur. Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 11/A Maddesi: “Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.”
2. BAŞVURU, KAYIT KABUL VE SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLER:
a. Adaylar önce www.msb.gov.tr adresindeki Aday Giriş Ekranındaki formu doldurarak şifresini oluşturacak ve başvuru işlemini çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
b. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, aşağıdaki belgeleri posta ile (iadeli tahütlü) Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresine göndereceklerdir.
İSTENEN BELGELER :
1. İş Talep Formu (İnternet üzerinden hazırlanacaktır.)
2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi
5. Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi
6. 2012 KPSS Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
7. Cumhuriyet Savcılığından Alınacak Adli Sicil Belgesi
8. VHKİ’ler için MEB. Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç) Fotokopisi
9. Avukat ve Hukuk Uzmanı kadrolarına başvuracaklar için Avukatlık Ruhsatnamesi Fotokopisi
10. Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge fotokopisi
c. Başvuru, kayıt-kabul ve adayların unvanlarına göre sınav tarihleri TABLO-2’deki faaliyet takviminde belirtilmiştir.
ç. Adayların, unvanlarına göre planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.
d. Çevrimiçi (Online) başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır.(İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.)
3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN YAYIMI:
a. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’dir. Uygulamalı sınavdan 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar.
b. Her unvan için asil ve yedek aday belirlenecektir
c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adaylara yapmaları gereken işlemler hususunda, yazılı olarak adreslerine tebligat gönderilecektir.
4. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:
Sınava başvuracak aday, Aday Giriş Ekranından Yeni Kayıt yaparak, ekrana gelen formu eksiksiz olarak dolduracaktır.
Aday, T.C.Kimlik Numarası ve kendisi tarafından oluşturulan şifre ile tercih formuna girişini yapacaktır. Adaylar farklı illerde yer alan aynı unvandan sadece birini tercih edecektir. (Örnek : Harita Müh. Adana, Ankara, Erzurum illeri için birer kişi alınacak. Adaylar, çalışmak istediği illerden sadece birini tercih edecektir.)
Başvuru işlemini tamamlayan aday tercih ettiği unvan ve ili gösterir raporun çıktısını alacaktır. (Sıralamaya girdiği takdirde bu çıktı ile sınava gelecektir.)
Başvurunun onaylanıp onaylanmaması ile ilgili geri bildirim e-posta gönderilerek yapılacaktır. Başvurusu onaylanan adaylar tercihlerinde değişiklik yapamayacaklardır. Onaylanmayanlar ise müracaat süreleri içerisinde hatalarını düzelterek başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.
Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili iletişim bilgileri:
Tel Nu. : (0 312) 402 35 65-66-67-77-36 05
Belgegeçer (Faks) Nu. : (0 312) 417 54 64

 

haberler.com

Bir Cevap Yazın