Miras ve satış yoluyla parçalanma sona eriyor

0
974
Miras ve satış yoluyla parçalanma sona eriyor

Meclis, tarımda miras ve satış yoluyla toprağın parçalanmasına son verdi.

Tarım Bakanlığı’nın tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla parçalanmasıyla oluşan 17 milyarlık ekonomik kaybın önüne geçilmesi için hazırladığı tasarı Meclis’te yasalaştı.

Yeni düzenlemeye göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0.3 hektardan küçük olamayacak. Kanuna göre, mirasçılar araziyi paylaşma konusunda bir yıl içinde anlaşacak. Mirasa konu tarım arazisi üzerinde anlaşma sağlanan mirasçıya devredilebilecek, aile malları ortaklığı şeklinde kullanılabilecek ya da bir limited şirket kurularak işletilebilecek. Anlaşma sağlanamazsa, tarafl ar sulh hukuk mahkemesine dava açabilecek, açmamaları halinde bakanlık tarafl ara üç ay süre verip sonrasında dava açabilecek. Sulh hukuk hakimi tarafından belirlenen mirasçıya devir yapılacak. Ehil mirasçı bulunmaması halinde, en yüksek teklifi veren istekli mirasçıya devir yapılacak.

Tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla parçalanmasına son veriliyor. Tarım arazilerinin toplulaştırılmasını amaçlayan, parçalanma nedeniyle oluşan ekonomik kaybın önüne geçilmesini öngören yasa tasarısı Meclis’te kabul edildi.

Tarım Bakanlığı, tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla parçalanmasında oluşan ekonomik kaybı 17 milyar TL olarak açıkladı. Bu kaybın önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan tasarı Meclis’te iktidar ve muhalefet arasında sağlanan uzlaşmayla hızla yasalaştı. Yeni düzenlemeye göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0.5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0.3 hektardan küçük olamayacak.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenecek. Bakanlık, asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilecek.

Paylaşım nasıl olacak?

Kanuna göre, mirasçılar araziyi paylaşma konusunda bir yıl içinde anlaşacak. Mirasa konu tarım arazisi üzerinde anlaşma sağlanan mirasçıya devredilebilecek, aile malları ortaklığı şeklinde kullanılabilecek ya da bir limited şirket kurularak işletilebilecek. Anlaşma sağlanamazsa, taraflar sulh hukuk mahkemesine dava açabilecek, açmamaları halinde bakanlık tarafl ara üç ay süre verip sonrasında dava açabilecek. Sulh hukuk hakimi tarafından belirlenen mirasçıya devir yapılacak. Ehil mirasçı bulunmaması halinde, en yüksek teklifi veren istekli mirasçıya devir yapılacak. Ehil ve istekli bulunmazsa sulh hukuk hakimi satışı sağlayacak. Ehil mirasçının belirlenmesine yönelik kriterler ise yönetmelikle belirlenecek.

Devam eden davalarda eski kanun hükümleri uygulanacak. Yeterli ödeme gücü olmayan ehil veya istekli mirasçı için kredi imkanı sağlanacak. Kanunun yasalaştığı tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılacak devir işlemleri, harçlardan müstesna olacak. Bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından 2 yıl uzatılabilecek. Yasa ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 351’i taşrada olmak üzere, toplam 489 kadro veriliyor.

4 milyon hektar toplulaştırıldı

Tarım Bakanı Mehdi Eker, tasarının kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde 4 milyon hektar alanda toplulaştırma yapıldığını açıkladı. Halen 2-2.5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Eker, toplulaştırılan alanın yıl sonu itibariyle 6-6.5 milyon hektara ulaşacağını kaydetti.

TZOB: Sonuna kadar destekliyoruz

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, arazilerin parçalanmasını önleyecek Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nunun 59 dekara inmiş ve 7 parselden oluşan tarım işletmelerinin daha da parçalanmasının önüne geçeceğini belirtti.

Bayraktar, işletme ve arazi büyüklüklerini koruyacak, toplulaştırma yoluyla büyütecek, tarımsal üretim ve kalkınmayı artıracak kanunu sonuna kadar desteklediklerini ifade etti. Kanunun, onaylanmasının ardından bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bayraktar, “Kanunla birlikte arazi toplulaştırılması hızla devam ettirilmelidir. Zamanla asgari işletme büyüklükleri günün koşullarına göre artırılmalıdır” dedi.

Bir Cevap Yazın