Mısır, Şeker Pancarının İki Katına Çıktı

0
1119
Mısır, Şeker Pancarının İki Katına Çıktı

Develi ilçesinde mısır ekimi, pancarın iki katına çıktı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde silajlık mısır, şeker pancarı ekiminin iki katına çıktı. Resmi verilere göre 15 bin dekar arazide pancar ekimi yapılırken silajlık mısır ekimi ise artan talepleri karşılamak üzere 30 bin dekarlık arazide yapılmaya başlandı.

15 bin dekar yem bitkisi fiğ ekimi, 15 bin dekar yonca ekimi ile birlikte silajlık ürün ekimi toplamda 60 bin dekarlık arazide yapılıyor. Yem bitkileri ekimi ilçenin ürün çeşitliliğine yeni bir boyut kazandırmış oldu. Develi ilçesinde tarım ve hayvancılığın gelişmesine paralel olarak bitkisel yem, kaba yem ve silajlık yem ihtiyaçlarının tamamının ilçedeki tarıma elverişli arazi ya da mera ıslahı alanlarından karşılanıyor. Bunun için besi çiftliği sahiplerini mera ıslah projeleri dahil Seyrani Ziraat Fakültesi ve tarım il, ilçe müdürlükleri ile birlikte ortak projeler geliştirildi.

5 bin işletmede bulunan yaklaşık 60 bin büyükbaş hayvandan besi için ayrılanlar hariç süt sağımı yapılan hayvanlardan günlük olarak yaklaşık 200 ton süt üretimi de ilçenin süt sektöründeki etkinliğini artırılmış oldu. Develi ilçesinde resmi rakamlara göre 200 bin hektar arazinin yüzde 42’sine tekabül eden 84 bin hektar arazinin mera ve çayırlık alan olması mera ıslah proje çalışmalarına ağırlık verilmesini gündem getiriyor. İlçenin genelinde 86 bin hektarının tarıma elverişli 3 bin hektarı tarıma elverişsiz, 22 bin hektarının ise ormanlık alan olarak belirlenmiş durumda.

AA

Bir Cevap Yazın