OECD ve FAO Tarım Görünüm Raporu

0
942
OECD ve FAO Tarım Görünüm Raporu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Gıda Örgütü (FAO), “Gelecek 10 yıl içinde tarım ürünlerinin güçlü bir şekilde artacağı, fiyatlarının ise düşeceği” tahmininde bulundu.

OECD ve FAO tarafından birlikte hazırlanan “2015-2024 Tarım Görünüm Raporu” bugün Paris’te düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Raporda, “gelişmekte olan ülkelerdeki gelir artışının gıda talebini de teşvik ettiği” değerlendirmesine yer verildi.

OECD ve FAO raporunda, “güçlü mahsül ve üretimde verimliliğin artması ile küresel talepteki düşüşün, tarım ürünleri fiyatlarında gelecek 10 yıl içinde kademeli düşüşe yol açacağı” kaydedildi. Raporda, bununla birlikte, fiyatların 2000’li yılların başlarındaki fiyatların üzerinde seyredeceği tahmininde bulunuldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, maliyetin azalması ile gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacağı hatırlatılan raporda, bunun ardından tarım ürünlerinden elde edilen biyoyakıtlara verilen teşviklerin de kalkmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, tarım ticaretinin, gelecek 10 yılda, bir önceki yıla oranla daha yavaş artacağı öngörüsü aktarıldı.

Ortak raporda, küresel pazarlara, bazı önemli ürünleri satan bir grup küçük ülkenin rolünün artmasının, doğal felaketler ve ticareti engelleyici önlemler ile pazar risklerini de artıracağı uyarısı yapıldı.

Tarım ürünleri talebinde en önemli değişikliğin nüfus, gelir ve kentleşme oranının arttığı gelişmekte olan ülkelerde yaşanacağı tahmininin ifade edildiği raporda, bu ülkelerin gıda talebinin doğal olarak artacağı öngörüsü yer aldı.

Raporda, gelişmekte olan ülkelerdeki gelir artışının gıda tüketimi eğilimlerine de yansıyacağı hatırlatıldı ve bunun sonucu olarak et ve süt ürünleri fiyatlarının tarım ürünlerine göre daha fazla artış gösterebileceği belirtildi.

Hububat ürünlerinin kısa dönemde düşeceği, orta dönemde yine artış göstereceği tahmininde bulunulan raporda, proteinli yemeklere yönelik talebin artmasıyla tohum üretiminin artacağı tahmininde bulunuldu. Raporda özellikle soya fasulyesi üretiminde artış öngörüldü.

Gelişmekte olan ülkelerdeki taleple birlikte şeker fiyatlarının düşük seviyeden yine yükselmesinin beklendiği kaydedilen raporda, et ürünlerinin yem fiyatlarını düşmesi ile talebe yanıt verme konusunda sınırlı da olma ilerleme sağlayacağı belirtildi.

Raporda, dünya genelinde balıkçılık ürünlerinin 2024 yılına kadar yüzde 20 artacağı beklentisine yer verildi. Pamuk bezi fiyatlarının ise Çin’deki çok büyük stoklar yüzünden kısa dönemde bastırıldığı ifade edilen raporda, fiyatların daha sonra normale döneceği 2024’e kadar 2012-2014 yılları arasındaki fiyatın altına düşeceği değerlendirmesi yapıldı.

Paris AA | Kaynak: Haberler

Bir Cevap Yazın