Organik bitki koruma ürünleri

0
1471
sürüngen,kuş,memeli,habidat koruma,izleme,proje

B. Bitki koruma maddeleri

B.1. Bitki ve hayvansal orijinli maddeler

İsimTanımlama, bileşime ait ve kullanım koşullan
Azadirachta indica  A. Juss (Neem ağacı) dan elde edilmiş  azadirachtin-Insektisit.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

Hidrolize proteinler-Çekici

-Sadece bu ekte yer alan diğer uygun ürünlerle birlikte kullanımına izin verilir.

Lesitin-Fungisit
Balmumu-Budama ve aşı yaralarında kullanılır.
Jelatin-Insektisit
Nane yağı, çam yağı ve kimyon yağı gibi bitkisel yağlar-Insektisit, akarisit, fungisit ve çimlenme önleyici.
Chrysanthemum cinerariaefolium dan elde edilmiş piretrinler-Insektisit,

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

Quassia amara?dan elde edilmiş Quassia-Insektisit, uzaklaştırıcı
Derris  spp,  Lonchocarpus spp. ve Terphrosiaspp. dan elde edilmiş rotenone-Insektisit

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

(Başlığı ile değişik:R.G.25/10/2008-27035)

B.2. Biyolojik zararlı ve hastalık kontrolü için kullanılan mikroorganizmalar

 

İsimTanımlama, bileşime ait ve kullanım koşulları
Mikroorganizmalar (bakteri, virüs ve fungus)Sadece genetik olarak modifîye edilmemiş ürünleri kapsar.

 

(Ek:R.G.25/10/2008-27035)

B.2a Mikroorganizmalarla üretilen maddeler

 

İsimTanımlama, bileşime ait ve kullanım koşulları
Spinosadİnsektisit

Genetik olarak modifîye edilmemiş olmalıdır.

Sadece parasitoid riskini ve dayanıklılığın gelişme riskini minimize etmek için önlem alındığında kullanılır.

Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

 

B.3. Sadece tuzak, yayıcı ve cezbedicilerde kullanılan maddeler

Tuzaklar ve yayıcıların içerdikleri maddelerin çevreye bulaşması ve ekimi yapılmış ürünlerle temasıönlenmeli, kullanıldıktan sonra toplanmalı ve kullanım süresi dolanlar güvenli şekilde yok edilmelidir.

İsimTanımlama, bileşime ait ve kullanım koşulları
Diamonyum fosfat ve benzeri amonyum tuzları-Cezbedici. Sadece tuzaklarda kullanılır.
Metaldehit-Mollussisit.

-İçerisinde çiftlik hayvanları ve yaban hayvanlarını uzaklaştırıcıda bulunan tuzaklarda kullanılabilir. 31 Mart 2006 tarihine kadar geçerlidir.

Feromon-Eşeysel davranış bozucu.

-Sadece tuzak ve yayıcılarda kullanılabilir.

Pyrethroidler (sadece deltamethrin  veya lambda-cyhalothrin)-İnsektisit.

-Sadece türe özgü cezbedici tuzaklarda kullanılır.

-Sadece Bactrocera oleae (Gmel.} ve Ceratitis capıtata Wied?e karşı kullanılır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

 (Değişik:R.G.25/10/2008-27035)

B.4.Organik tarımda geleneksel olarak kullanılan maddeler

İsim

Tanım, içerik ve kullanım koşulları

Bakır hidroksit, Bakır oksiklorür, (tribazik) bakır sülfat ve bakıroksitBakır hidroksit, Bakır oksiklorür, (tribazik) bakır sülfat, bakır oksit, bakır oktanoate

 

-Fungisit.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

-31 Aralık 2005 tarihine kadar, maksimum 8 kg saf bakır/ha/yıl, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren maksimum 6 kg saf bakır/ha/yıl kullanılır.

-Ülkede bitki koruma ürünleri ile ilgili yasal mevzuatta bakır kullanımına ilişkin sınırlamalar mevcut ise izin verilen limitler dahilinde kullanılır.

-Yukarıda belirtilen miktarlardan farklı olarak, çok yıllık bitkiler için kullanılabilecek en fazla bakır miktarı aşağıdaki gibidir:

-31 Aralık 2006 tarihinden itibaren 4 yıl geriye gidildiğinde kullanılacak toplam bakır miktarı 38 kg. saf bakır /ha?ı aşamaz.

-1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere her yıl için önceki dört yıl dikkate alınarak kullanılacak toplam maksimum saf bakır miktarı 2007 yılı dahil 36 kg/ha, 2008 yılı dahil 34 kg/ha, 2009 yılı dahil 32 kg/ha, 2010 yılı ve takip eden yıllarda 30 kg/ha miktarını aşamaz.

 

 

Etilen-Muz, kivi ve kakinin (Trabzon hurması) olgunlaştırılmasında; meyve sineğinin narenciyeye zarar vermesini önlemeye yönelik stratejinin bir parçası olarak narenciyenin olgunlaştırılmasında; ananasın çiçek indüksiyonunda; patates ve soğanda tomurcuklanmanın engellenmesinde kullanılabilir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Potasyum sabunu (yumuşak sabun)-İnsektisit
Potasyum alum (kalinite) -Muzların olgunlaşmasının geciktirilmesinde kullanılır.
Kireç- kükürt (kalsiyum polisülfit)-Fungisit, insektisit, akarisit

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Parafın yağları-İnsektisit, akarisit.
Mineral yağlar-Insektisit, akarisit, fungisit.

-Sadece meyve ağaçları, asmalar, zeytin ağaçları ve muz gibi tropik ürünlerde kullanılır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Potasyum permanganat-Fungisit, bakterisit.

-Sadece meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve asmalarda kullanılabilir.

Kuartz kumu-Uzaklaştırıcı
Kükürt-Fungisit, akarisit, uzaklaştırıcı
Kalsiyum hidroksit

 

-Fungusit

-Fidanlıklarda dahil olmak üzere sadece meyve ağaçlarında Nectria galligena?yı kontrol altında tutmak için kullanılır.

Potasyum bikarbonat-Fungusit

 

B.5. Organik tarımda ekili bitkiler arasında yüzeye yayılan preparatlar

 İsimTanım, içerik ve kullanım koşulları
Demir (III) ortofosfatMollussisit

 

B.6. İşletmedeki Hayvan Barınak ve Binalarında Zararlı ve Hastalık Kontrolü İçin Kullanilabilecek Girdiler

-Ek-1 (B) bölümünde B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 teki girdiler ve

-Rodentisitler (kemirgenler için)

Bir Cevap Yazın