Organik Gübreler nelerdir

0
2049
gübre

Gübre ve Toprak İyileştiriciler ile Bitki Koruma Materyalleri

A. Gübreler ve toprak iyileştiriciler

Organik bitkisel ürün yetiştiriciliğinde kullanımına izin verilen, gübre ve toprak iyileştiriciler aşağıda verilmiştir. Gübre ve toprak iyileştiriciler, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kullanılmalıdır.

İsim

Tanımı, İçeriği ve Kullanım Koşulları

Çiftlik gübresi-Hayvan dışkıları ve hayvan yatağı bitki materyallerinden oluşan gübredir.

-Ekstansif hayvancılıktan gelen gübreler kullanılır.

-Çiftlik gübresinin elde edildiği hayvan türleri belirtilmelidir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Kurutulmuş çiftlik ve suyu alınmış kanatlı hayvan gübresi-Ekstansif yetiştiricilik yapılan üretim birimlerinden elde edilen gübrelerdir.

-Gübrenin elde edildiği hayvan türleri belirtilmelidir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Kanatlı ve çiftlik gübresi içeren kompostlaştırılmış hayvan gübresi-Gübrenin elde edildiği hayvan türleri belirtilmelidir.

-Entansif hayvancılıktan gelen gübrelerin kullanımı yasaktır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Hayvanların sıvı dışkıları

(taze gübre sızıntısı, idrar, ve benzeri)

-Kontrollü fermantasyon ve/veya seyreltmeden sonra kullanılmalıdır.

-Gübrenin elde edildiği hayvan türleri belirtilmelidir.

-Entansif hayvancılıktan gelen gübrelerin kullanımı yasaktır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Solucan (vermicompost) ve böceklerin kompostu 
Guano-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.
Hayvansal kaynaklı ürünler ve yan ürünler ;

-Kan unu

-Tırnak unu

-Boynuz unu

-Kemik unu veya jelatinsiz kemik unu

-Balık unu

-Et unu

-Tüy, saç ve chiquette(öğütülmüş deri yada kürk) unu

-Yün

-Kürk

-Saç

-Sütçülük ürünleri

-Kuru maddede maksimum krom (VI) konsantrasyonu: 0 mg/kg olmalıdır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Bitkisel kaynaklı ürünler ve yan ürünler ;

(örneğin: yağlı tohum küspesi, kakao kabukları, ıskarta malt, ve benzeri) elde edilen gübreler.

 
(Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Kompostlaştırılmış veya fermente edilmiş ev atıkları

 

-Kompost veya biogaz için anaerobik fermantasyona bırakılarak ayrıştırılmış evsel atıklardır.

-Yalnızca bitkisel ve hayvansal ev atıklarıdır.

-Yalnızca kapalı ve denetlenen toplama sisteminde üretilmelidir.

-Kuru maddede en fazla konsantrasyonları; kadmiyum: 0.7, bakır:70, nikel:25, kurşun:45, çinko:200, civa:0.4, krom(toplam):70 ve krom (VI): 0 mg/kg olmalı.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

 

Kompostlaştırılmış veya fermente edilmiş sebze materyalleri karışımı

 

-Kompost veya biogaz için anaerobik fermentasyona bırakılarak bitkisel karışımlardan elde edilen materyallerdir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Kültür mantarı üretim artıkları-Substratın başlangıç kompozisyonu bu Yönetmeliğin mantar üretimi için ileri sürülen şartlarını karşılamalıdır.
Deniz yosunu ve deniz yosunu materyalleri1-Kurutma, dondurma ve öğütmeyi içeren fiziksel işlemler,

2-Su veya sulu asit ve/veya sulu alkali çözelti ile ekstraksiyon,

3-Fermantasyon,

Yöntemleri ile elde edilmelidir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Talaş ve tahta parçaları-Kimyasal işlem görmemiş olmalıdır.
Kompostlaştırılmış ağaç kabuğu-Kimyasal işlem görmemiş olmalıdır.
Ağaç külü-Kimyasal işlem görmemiş olmalıdır.
Peat-Bahçe bitkilerinde (küçük ölçekli üretim birimi, çiçek, çalı ve fidan üretimi) sınırlı kullanılmalıdır.
Kil?ler

(örneğin: perlit, vermikülit, ve benzeri)

 
Yumuşak kaya fosfatı-18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik?in Ek-  1?inde belirtilen gübredir.

-Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5 ?e eşit veya az olmalıdır.

Alüminyum kalsiyum fosfat-18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik?in Ek-1?inde belirtilen gübredir.

-Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5 ?e eşit veya az olmalıdır.

-Bazik topraklarda sınırlı kullanılmalıdır. (pH>7,5)

Bazik curuf-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.
Ham potasyum tuzları

(örneğin: kainit, silvinit ve benzeri)

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.
Magnezyum tuzu içerebilen Potasyum sülfat,-Ham potasyum tuzlarından fiziksel ekstraksiyon işlemi ile elde edilen ve ayrıca magnezyum tuzları da içerebilen gübrelerdir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Stillage ve stillage ekstratı-Amonyum; stillage olarak kabul edilmemektedir.
Doğal kaynaklı kalsiyum karbonat (örneğin: tebeşir, marn, öğütülmüş kireçtaşı, breton toprağı (alg kireci), fosfat tebeşiri ) 
Doğal kaynaklı magnezyum ve kalsiyum karbonat (örneğin: magnezyum tebeşiri, öğütülmüş magnezyum kireçtaşı vb.)-Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Magnezyum sülfat (örneğin: kieserite) 
Kalsiyum klorür çözeltisi-Kalsiyum eksikliği belirlendiğinde elma ağaçlarının yapraklarına uygulanır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Kalsiyum sülfat(Jips = alçı taşı)-Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır.

-18/3/2004 tarihli ve  25406 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik?in Ek-1?inde belirtilen gübredir..

Şeker üretiminden elde edilen endüstriyel kireç-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.
Elementel kükürt-18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik?in Ek-1?inde belirtilen gübredir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Sodyum klorür-Sadece ham Sodyum klorür tuzudur.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Öğütülmüş kayaç 
İz elementler-18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik?in Ek-1?inde belirtilen gübrelerdir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Mikrobiyal gübreler-Genetiği değiştirilmemiş olmalıdır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

Vakumlu tuz üretiminden endüstriyel kireç elde edilmesi (Ek: RG-17/10/2006-26322)

 

Dağlarda bulunan tuzlu sudan elde edilen vakumlu tuzun bir yan ürünü.

Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

 

Bir Cevap Yazın