Organik hayvancılık desteği

0
1043
organik hayvancilik destegi

Destek almaya uygun görülen yetiştiricilere anaç sığır ve manda başına 150, buzağı başına 50, anaç koyun ve keçi başına 10, arılı kovan başına da 5 lira ödeme yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı organik hayvancılığı destekleme kapsamında, destek almaya uygun görülen yetiştiricilere anaç sığır ve manda başına 150, buzağı başına 50, anaç koyun ve keçi başına 10, arılı kovan başına da 5 lira ödeme yapılacak.

Advertisement

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandığı “Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hükümleri, 1 Ocak 2013’ten geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren tebliğe göre, Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi (OHD) çalışmaları Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne (OTBİS) veri girişlerini yapmak ve OHD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve yönetmelik hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan hayvan ve arılı kovan için uygunluk belgesini düzenlemek ve bu tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek uygun düzeltmeleri yapmakla sorumlu olacaklar.

“Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiriciliği desteklemeleri” ve “Organik hayvancılık anaç koyun ve keçi desteklemeleri”nden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren 22 Kasım 2013 günü mesai saati bitimine kadar OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.

“Organik arılı kovan desteklemesi”nden yararlanmak isteyen yetiştiriciler ise 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren 11 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar OTBİS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

Ödemeler

Destek almaya uygun görülenlere, anaç sığır ve manda başına 150, buzağı başına 50, anaç koyun ve keçi başına 10, arılı kovan başına da 5 lira ödeme yapılıcak.

Ödemeler, bakanlık tarafından bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OHD ödeme İcmal-1’lerine göre, banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2’si bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

OHD ödeme planı, OHD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben bakanlık tarafından belirlenecek ve ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve bakanlık tarafından OHD ödemeleri ile ilgili talimatların bankaya gönderilmesinden sonra başlanacak.

İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkanları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri almakla görevli olacak.

Organik tarım yapan işletmelerin denetimleri, bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerince (OTB) yürütülecek. OHD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OHD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte geri alınacak.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

haber365

Bir Cevap Yazın