Organik hayvancılıkta barınak standartaları

0
1160
Büyükbaş Hayvanların Aşılaması Devam Ediyor

A. Büyük ve küçük baş hayvanlar (Değişik: RG-17/10/2006-26322)

Tür ve Çeşit Hayvanlara Ayrılan Net Alan

(İç alan)

Mera Dışındaki SerbestDolaşım Alanı
En az canlı ağırlık M²/baş M²/baş
Damızlık ve besiye alınmış sığır ve tek tırnaklılar 100 kg? a kadar

200 kg a kadar

350 kg? a kadar

350 kg? dan fazla

 

1.5

2.5

4.0

5.0

En az 1 m² /100 kg

1.1

1.9

3.0

3.7

En az 0.75 m² /100 kg

Süt sığırları   6.0 4.5
Damızlık boğalar   10.0 30.0
Koyun ve keçiler   1.5 koyun/keçi

0.35 kuzu/oğlak

2.5

kuzu/oğlak başına 0.5

Gebe domuzlar ve 40 günlüğe kadar domuz yavruları   7.5 2.5
Besiye alınmış domuzlar 50 kg? a kadar

85 kg? a kadar

110 kg? a kadar

0.8

1.1

1.3

0.6

0.8

1.0

Domuz yavruları 40 günlükten büyük

ve 30 kg ?a kadar

0.6 0.4
Damızlık domuzlar   2.5 dişi

6.0 erkek

1.9

8.0

B. Kümes Hayvanları (Değişik: RG-17/10/2006-26322)

Tür Hayvanlara Ayrılan Net Alan

(İç Alan)

Serbest

Dolaşım

Alanı

(M²/hayvan)

Hayvan/Alan

(Adet/m²)

Tünek genişliği

(cm/hayvan)

Folluk
Yumurta tavuğu 6,0 18,0 8 tavuk için 1 folluk veya  tavuk başına 120 cm² folluk alanı 4,0

170KgN/ha/yıl

Besiye alınmış

kümes hayvanları

(Sabit Barınaklarda)

10,0

en fazla 21 Kg canlı ağırlık/ m²

20,0

yalnızca Hint tavuğu için

  4,0 Et ve Hint

tavuğu

4,5 Ördek

10,0 Hindi

15,0 Kaz

tüm çeşitler için

170KgN/ha/yıl

Besiye alınmış

kümes hayvanları

(Taşınabilir barınaklarda)

16,0

en fazla 30Kg canlı ağırlık/m²

    2.5

170KgN/ha/yıl

Bir Cevap Yazın