Organik Hayvancılıkta Kullanılacak yem ve yem maddeleri

0
1615
Saman ithalatı, besicileri rahatlattı

A.Bitki Kaynaklı Yem Maddeleri

A.1 Tahıl, hububat, bunların ürünleri ve yan ürünleri

Dane,kırıntı,vasat ürün,kabuk ve kepek olarak yulaf,

Dane, protein ve vasat ürün olarak arpa,

Dane,kırık, kepek, kepek ve embiryo olarak pirinç,

Dane darı,

Dane, vasat ürün, yem ve kepek olarak çavdar,

Tane sorgum,

Dane, kepek, glüten yem, glüten ve tohum embiryosu olarak buğday,

Dane olarak ?triticale? Tane, kepek, vasat ürün, embiryo ve glüten olarak mısır,

Malt sapları,

Malt çimleri,

Bira posası,

A.2 Yağlı tohumlar, yağlı meyveler, bunların ürünleri ve yan ürünleri (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Kolza tohumu, ekspeller kolza küspesi ve kolza kabukları,

Ayçiçeği tohumu ve ekspeller ayçiçeği tohumu küspesi,

Tohum ve tohum embriyosu olarak keten tohumu,

Tohum ve tohum embriyosu olarak susam,

Tohum embriyosu olarak palmiye çekirdeği,

Tohum embriyosu olarak kabak çekirdeği,

Zeytin,

Zeytin posası (Pirina),

Ekspeller pamuk tohumu küspesi,

Ekspeller soya küspesi,

Bitkisel yağlar (fiziksel ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen).

A.3 Baklagil Tohumlar, bunların ürünleri ve yan ürünleri

Nohut kepeği ve kabukları,

Burçak,

Uygun ısıda işlem görmüş fiğ,

Tohum, vasat ürün ve kepek olarak bezelye,

Tohum, vasat ürün ve kepek olarak bakla,

Tohum olarak fiğ ve tohum olarak acı bakla,

A.4 Kök ve Yumru yemler, bunların ürünleri ve yan ürünleri

Şeker pancarı posası,

Patates,

Tatlı patates,

Kök manyok,

Patates posası (patates nişastası elde edilirken ortaya çıkan yan ürün),

Patates nişastası,

Patates proteini ve tapyoka,

A.5 Diğer tohumlar ve Meyveler bunların ürünleri ve yan ürünleri

Keçi boynuzu, kabak, turunçgil, elma, armut, şeftali, incir, üzüm ve bunların posaları, kestane, ceviz, fındık küspeleri, kakao kabukları ve meşe palamutu kalıntıları.

A.6 Yeşil ve kuru Kaba Yem Bitkileri (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Yonca,

Yonca unu,

Üçgül,

Üçgül unu,

Yeşil yemler,

Ot (yem bitkilerinden elde edilen)

Silaj,

Tahıl samanları,

Yemlik kök bitkiler,

A.7 Diğer bitkiler bunların ürünleri ve yan ürünleri (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Melaslar, deniz yosunu unu (İyot miktarını azaltmak için deniz yosunu ezilip yıkanmalıdır.)

Bitki tozları ve bitki kalıntıları,

Bitki protein kalıntıları (Yalnızca yavru hayvanlara verilir.)

Baharat ve otlar,

B.Hayvan Kaynaklı Yem Maddeleri

B.1 Süt ve Süt Ürünleri (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Çiğ süt,

Süt tozu,

Yağsız süt,

Yağsız süt tozu,

Ayran,

Ayran tozu,

Peynir altı suyu,

Peynir altı suyu tozu,

Şekeri azaltılmış (düşük şekerli) peynir altı suyu tozu,

Peynir altı suyu protein tozu (fiziksel muamele ile elde edilmiş),

Kazein tozu ,

Laktoz tozu,

Ekşitilmiş ve kesilmiş süt,

B.2 Balık, diğer deniz hayvanları, bunların ürünleri ve yan ürünleri (Değişik başlık: RG-25/10/2008-27035)

Balık (ruminant hariç), balık yağı ve rafine edilmemiş balık yağı,

Enzim yoluyla elde edilen yumuşakça,

Kabuklu Autolysate, Hydrolysate, Proteolysate (ruminant hariç, katı ve sıvı formda sadece genç hayvanlara verilir.)

Balık unu (ruminant hariç),

B.3 Kümes hayvanı yemi olarak, tercihan aynı hayvan gurubundan yumurta ve yumurta ürünleri

C.Mineral Kaynaklı Yem maddeleri

C.1 Sodyum

Rafine edilmemiş deniz tuzu,

Kaba kaya tuzu,

Sodyum sülfat,

Sodyum karbonat,

Sodyum bikarbonat,

Sodyum klorit,

C.2 Kalsiyum

Lithotamnion ve maerl,

Su hayvanlarının kabukları (Mürekkep balığı kemikleri dahil),

Kalsiyum karbonat,

Kalsiyum Laktat,

Kalsiyum glükonat,

C.3 Fosfor (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Kemik dikalsiyum fosfat çöküntüsü (ruminant hariç)

Deflüor dikalsiyum fosfat,

Deflüor monokalsiyum fosfat,

Calcium, magnesyum phosphate,

Calcium sodyum phosphate,

Monosodyum fosfat,

C.4 Magnezyum

Susuz Magnezyum oksit,

Magnezyum sülfat,

Magnezyum klorit,

Magnezyum karbonat,

Magnezyum fosfat

C.5 Kükürt

Sodyum sülfat

C.6 Potasyum (Ek.R.G.-25/10/2008-27035)

Potasyum klorit

D.Yem Katkı Maddeleri

D.1 İz Elementler (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Demir; Demir (II) karbonat, demir (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat, demir (III) oksit,

İyot; Susuz kalsiyum iyodat, kalsiyum iyodat hekzahidrat, sodyum iyodür,

Kobalt; Kobalt (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat, baz kobalt (II) karbonat, monohidrat,

Bakır; Bakır (II) oksit, baz bakır (II) karbonat monohidrat, bakır (II) sülfat, pentahidrat,

Mangan; Mangan (II) karbonat, mangan oksit ve manganik oksit, mangan (II) sülfat, mono ve/veya tetrahidrat,

Çinko (Çinko karbonat, çinko oksit, çinko sülfat, mono ve/veya heptahidrat),

Mobilden (Amonyum mobildat, sodyum mobildat),

Selenyum (Sodyum selenat, sodyum selenit) .

D.2 Vitaminler, provitaminler ve kimyasal açıdan tam tanımlanmış benzer etkisi bulunan maddeler (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen vitaminler,

Yem maddelerinde doğal olarak ortaya çıkan ham maddelerden elde edilenler,

Tek Mideli hayvanlar için doğal vitaminlere eşdeğer sentetik vitaminler,

Uygun koşullar karşılandığı takdirde, ruminantlar için doğal vitaminlere eşdeğer A, D ve E cinsi sentetik vitaminleri kullanmaya izin verebilir.

D.3 Enzimler (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen enzimler

D.4 Mikroorganizmalar (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen mikroorganizmalar.

D.5 Koruyucular (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

E 200 sorbik asid,

E 236 silaj için formik asit*,

E 260 silaj için asetik asit*,

E 270 silaj için laktik asit*,

E 280 silaj için propiyonik asit*,

E 330 sitrik asit.

*Silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin vermediği durumlarda kullanılır,

D.6 Birleştiriciler,katılaşmayı önleyici müstahzarlar ve katılaştırıcılar (Değişik:R.G.-25/10/2008-27035)

E551b Koloidal silis,

E551c Kieselgur,

E562 Sepiolit,

E558 Bentonit,

E560 Sterit ve kloritlerin doğal karışımı,

E559 Saf kil,

E470 Doğal kaynaklı kalsium sterat,

E561 Vermikulit,

E599 Perlit.

Antioksidan maddeler

E306 doğal kaynaklı tokoferol açısından zengin ekstr

E. İşleme Yardımcı Ürünler

Yem işlemeye mahsus yardımcı elementler

Silaj için işlemeye mahsus yardımcı elementler (Deniz tuzu, kaba kaya tuzu, peynir altı suyu, şeker, şeker pancarı posası, tahıl unu, melas)

Bir Cevap Yazın