Organik Tarım ve Sera Kredisi

0
1324

seraTarımda üretim metodlarını modernleştirerek üretimin hava şartlarına bağımlılığını azaltmak, yılın değişik zamanlarında birçok sebze meyve türünün kaliteli ve verimli bir şekilde üretimine imkan veren sera tarımı ile üretimde kimyasal girdi kullanmadan toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla geliştirilen bitkisel ürünlerin ekolojik metodlarla üretilmesini teşvik etmek ve üretilen bu ürünlerin ihracatını arttırmak amacı ile bu konuda üretim yapan üreticilerin desteklenerek finansman ihtiyacının Bankamızca karşılanabilmesi amacıyla “Organik Tarım /Sera Üreticileri Kredisi” kullandırılmaktadır.

Krediden Kimler Yararlanabilir?
Kapalı ve açık alanda seracılık ve organik tarım konusunda faaliyet gösteren tüm üreticiler bu krediden yararlanabilmektedir.

Kredinin Nasıl Kullandırılmaktadır?
Kısa vadeli İşletme ve tesis kredisi olarak YTL cinsinden kullandırılmaktadır.

Kredi Hangi Konuda ve Ne Şekilde Kullandırılmaktadır?
Açık alanda veya dış etkenlere bağlı kalmaksızın ısı, ışık, hava ve su gibi ekolojik koşulların kontrol altına alındığı, örtülü alanda yapılan üretim faaliyetleri ile ilgili olarak verilmektedir.

İşletme Kredisi: Altyapısı tamamlanmış alanlarda organik tarım ve sera üretimi yapan firmaların işletme ihtiyaçlarında kullanılmak üzere (tohum, fidan gübre, ilaç vb.) kullandırılmaktadır.

Tesis Kredisi: Organik tarım ve sera üretimi yapmak üzere tarlası alınmış ve diğer yatırım tutarının (kapalı alan, ısıtma, sulama vb.) yüzde 50’sine kadar kredi kullandırmaktadır.
Kredinin Vadesi ve Ödeme Şekli
İşletme kredisi:

En az 3 en fazla 12 ay vadeli olmak üzere Aylık taksit ödemeli,
3 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli,
3′er aylık dönemlerde eşit taksit ödemeli,
Tesis kredisi:

En az 3, en fazla 24 ay vadeli olmak üzere Aylık taksit ödemeli,
3 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli,
3′er aylık dönemlerde eşit taksit ödemeli,
6 ay ödemesiz aylık eşit taksit ödemeli olarak kullanılabilmektedir.
Kredilerin Faiz Oranı Ne Kadardır?

Krediye Bankanın “Organik Tarım/Sera Üreticileri” Kredisi indirimli faiz oranı uygulanmakta olup, uygun koşullarda kullandırılmaktadır.
Krediye Teminat Olarak
Neler Alınmaktadır?

Aşağıdaki teminatlardan sadece Bankaca gerekli görülenler alınmaktadır.
Gayrimenkul ipoteği,
Kefalet,
Gerçek ticari işlemlerden doğan müşteri çek ve senetleri,

Bir Cevap Yazın