Orman Muhafaza Memuru Alınacak!

0
1467
ogm

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 175 adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

 1. a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
 2. b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak,
 3. c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 4. d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 5. e) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
 6. f) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

 

2 . BAŞVURU VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Başvurular 22.09.2014 günü başlayıp 27.09.2014 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Adaylar http://erp.ogm.gov.tr/omm/ adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSS puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 30.09.2014 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

 

3 . SINAV KURULLARI VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 10.10.2014 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup uygulamalı sınavlar 20.10.2014 -24.10.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adayların uygulama gelirken yanlarında;

 1. a) Başvuru formu, (ogm.gov.tr adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)
 2. b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)

 

bulundurmak zorundadır.

 

4 . UYGULAMALI SINAV KONULARI

 1. a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması,
 2. b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
 3. c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri,

ç) Bireysel muhakeme, kavrama, özetleme, ifade yeteneğinin ölçülmesi,

 1. d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,

esas alınarak bu fıkrada belirtilen  her bir bent  yirmi puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçilecek olup, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınav puanı tespit edilir. Uygulama sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

5 . ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Adayların, merkezi sınav (2012-KPSS) ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır.

İlan olunur.İLİADET
ADANA5
ÇORUM3
TOKAT2
ANTALYA15
BALIKESİR6
ÇANAKKALE7
BOLU3
DÜZCE2
BİLECİK2
DENİZLİ10
UŞAK1
ERZURUM4
ERZİNCAN3
AĞRI1
ARDAHAN7
KARS5
ESKİŞEHİR1
A.KARAHİSAR4
ISPARTA2
BURDUR8
İZMİR6
MANİSA12
HATAY1
KASTAMONU10
YOZGAT3
SİVAS2
KÜTAHYA4
MUĞLA31
AYDIN12
ZONGULDAK3
BARTIN
TOPLAM176

İlan olunur.

kaynak:OGM

Bir Cevap Yazın