Ormanlar “meşe”leniyor

0
1137
Ormanlar

ANKARA – Verimsiz meşe orman alanlarını rehabilite etmek amacıyla 2006 yılında başlatılan eylem planı çerçevesinde, bugüne kadar ülke genelinde 700 bin hektarlık alanda çalışma gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, meşe ormanlarını verimli hale dönüştürmek için “Meşeler Dirilecek Türkiye Yeşerecek” sloganıyla başlattığı eylem planıyla, 20 yılda 2 milyon hektarlık alanı rehabilite etme hedefini ortaya koydu.

Orman alanlarını verimle hale getirmek amacıyla uygulamaya konan “Meşe Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı” kapsamında yapılan çalışmalarda, 7 yılda önemli mesafe alındı.

İlk on yıllık dönemi 2006 yılında başlatılan “Meşe Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı” 2015 yılında tamamlanacak. Plan çerçevesinde, 2006 yılından 2012 sonuna kadar toplam 700 bin hektarlık alanda çalışma gerçekleştirildi. Toplam maliyeti 450 milyon lira olan eylem planı kapsamında, 2015 yılı sonuna kadar 1 milyon hektarlık alanda çalışma yürütülecek.

Bu çalışmalarda, verimsiz ve büyük bölümü sürgünden meydana gelmiş bozuk vasıflı meşe ormanlarının verimli hale dönüştürülerek gelecekte çeşitli fonksiyonel hizmet görecek koru ormanlarının oluşturulmasında teknik ve sosyal kolaylıkların sağlanması amaçlanıyor.

Çalışmayla bozuk ve verimsiz orman alanlarının daha fazla bozulması önlenecek. Atıl kapasitelerinden arındırılarak çok amaçlı faydalanılacak.

Meşe alanlarının verimli hale getirilmesinde mevcut yapının doğal performansından da yararlanılacağından, rehabilitasyon çalışmaları ağaçlandırma faaliyetlerine göre daha düşük maliyetli olacak. Ayrıca yetişme muhitine adapte olmuş lokal türlere zarar verilmeyerek devamlılıkları sağlanacak ve böylece biyolojik çeşitlilik korunacak.

Bozuk ve sürgünden meydana gelen verimsiz meşe ormanlarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları, verimli koru ormanları kurmanın ilk ayağını oluşturacak. Bu ormanlar rehabilitasyon çalışmalarını takiben süratle koruya dönüştürülecek.

Ülke genelindeki 21,4 milyon hektarlık orman alanının yüzde 49’una denk gelen 10,5 milyon hektarlık bölümünü verimsiz alanlar oluşturuyor. Bunun yüzde 40’ı ise meşe ağırlıklı olmak üzere geniş yapraklı ağaç türlerini barındırıyor.

Gerek tür çeşitliliği gerekse kapladığı alanla meşe cenneti olan Türkiye’de, 4,6 milyon hektarlık alanda 18 tür meşe bulunuyor.

Ancak usulsüz otlatma ve düzensiz faydalanma sonucu meşe ormanlarının büyük bölümünün yapıları bozuldu.

Kaynak: Dunya.com

Bir Cevap Yazın