Pamuk, buğday ve mısır maliyetleri belirlendi

0
2263

Pamuk Mısır BuğdayÇukurova’da pamuğun kilo maliyeti 1,53 lira, buğdayın 50 kuruş, mısırın ise 49 kuruş olduğu tespit edildi -ceyhan ziraat odası başkanı tezcan: ”maliyetlerdeki tırmanışta, akaryakıt ve ortadoğu’daki olaylar nedeniyle artan gübre fiyatları etkili oldu” -”pamukta destekleme fiyatı açıklanmadı. mısırın kaderini tmo’nun alım fiyatı belirler. buğdayın kilosunu ise desteklemeyle birlikte 60 kuruştan aşağı elden çıkaramayız.”

Çukurova çiftçisinin ürün deseninde ilk sıralarda yer alan pamuk, buğday ve mısırda dekar ve kilogram başına maliyetler belirlendi. Ceyhan Ziraat Odasınca yapılan çalışmada, pamuğun kilo maliyeti 1,53, buğdayın 50 kuruş, mısırın ise 49 kuruş olarak tespit edildi.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi konumu, toprak ve iklim özellikleri nedeniyle hemen hemen her ürünün yetişebildiği Çukurova’da bu ekim sezonunda ürün desenini ağırlıklı olarak pamuk, mısır ve buğdayın oluşturduğunu bildirdi.
Tezcan, oda olarak ürün bazında yaptıkları maliyet tespitinde, hem üreticilere hem de ülkeyi yönetenlere mesaj vermek istediklerini belirterek, ”Bu çalışmada maliyetleri kalem kalem çıkarıp, dekara ve kilogram başına maliyetin yanı sıra yine dekar başına ortalama verimi de tespit ettik. Maliyetlerdeki tırmanışta, akaryakıt ve Ortadoğu’daki olaylar nedeniyle artan gübre fiyatları etkili oldu” dedi.
Tarımın doğa ile savaştan farksız olduğunu, özenle ekilen ürünlerin bir yağmur, dolu ya da başka bir doğa olayı ile heba olabileceğini vurgulayan Tezcan, ”bu nedenle, çok zor ve riskli bir faaliyet gerçekleştiren üreticilerin desteklenmesi ve korunmasının büyük önem taşıdığını” ifade etti.
Tezcan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, mısır için kilogram başına 4 kuruş, buğday için 5 kuruş destekleme primi verileceğini, pamuktaki destekleme fiyatının ise açıklanmadığını belirterek, ”Pamuk primi hasat döneminde oluşan fiyatlara göre kilo başına 42 kuruştan fazla olmamak koşuluyla açıklanacak. Mısırın kaderini Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) vereceği fiyat belirleyecek. Buğdayın kilosunu ise desteklemeyle birlikte 60 kuruştan aşağı elden çıkaramayız” diye konuştu.
Ceyhan Ziraat Odasınca oluşturulan teknik ekip tarafından yapılan tespitlere göre, pamuk, mısır ve buğdayın dekar ve kilogram başına maliyetleri şöyle:
Ürün: Pamuk
Masraf unsurları Dekara Gider (TL)
Tarla kirası 200
Pamuk çubuğu biçme-taşıma 8
Gübre ve işçiliği 90
Sonbahar sürümü 12
Kış sürmesi 12
Diskora-tırmık 10
Tohum 20
Ekim 10
Seyreltme-çapalama 40
Ark açma 10
Su bedeli 15
Sulama işçiliği 20
İlaçlı mücadele ve işçiliği 90
Toplama 70
Pazara taşıma 7
Masraflar toplamı 614
Dekara verim (KG) 400 1 KG pamuğun maliyeti 1,53

Ürün: Mısır
Masraf unsurları Dekara Gider (TL)
İlk sürüm 12
İkileme 12
Üçleme 12
Tohum bedeli 45
Ekim 12
Gübreleme ve işçilik 90
Birinci çapalama 12
İkinci çapalama 12
Su bedeli ve işçiliği 35
İlaç ve ilaçlama işçiliği 30
Hasat 15
Koruma ve taşıma 15
Tarla kirası 160
Genel idare masrafları 28
Genel toplam 490
Dekara verim (KG) 1.000
1 Kilogram maliyeti 49

Ürün: Buğday
Masraf unsurları Kuru Tarım(TL/Dekar) Sulu Tarım (TL/Dekar)
Tarla kirası 70 90
İlk sürüm 5 5
İkileme 4 4
Üçleme 4 4
Tohum bedeli 25 25
Ekim 4 4
Gübreleme ve işçiliği 70 70
İlaçlama ve işçiliği 26 26
Hasat 15 15
Taşıma ve koruma 7 7
TOPLAM 230 250
Dekara Verim(KG) 500 500
1 KG/Maliyet 46 49

Haber Kaynağı: Cihan Haber Ajansı – www.cihan.com.tr

Bir Cevap Yazın