Peynir ve zeytine ‘tuz ayarı’ geliyor

0
851
Peynir-ve-zeytine-tuz-ayari-geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı peynirden zeytine, bebek mamalarından gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin birçok kalemde yeni taslak tebliğleri görüşe açtı. Görüşe açılan ve değerlendirme toplantısıyla son şekli verilerek Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunda görüşülecek taslak, uygun görülmesi halinde yayımlanacak.

Taslakla, zeytindeki tuz miktarını minimum olarak belirleyen mevcut düzenleme yerine tuz miktarına maksimum miktar getirilecek. Peynirlerdeki tuz oranı yüzde 12,5-40 arasında azaltılacak, ambalajsız peynirler pazar yerlerinde satışa sunulamayacak ve peyniri olgunlaştırma süresinin en az 8 ay olması zorunluluğu getirilecek. Piyasadaki zeytinlerde maksimum tuz limiti yüzde 9 olacak ve zeytinin değişik soslar, baharat veya diğer yenilebilir maddelerle karıştırılması veya marine edilmesi halinde ürün “salata zeytin” olarak ifade edilecek. Bu üründeki zeytin oranı en az yüzde 55 olacak.

Peynirde kullanılacak küfler belirlendi

Türkiye’de peynir ile ilgili Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki ilk düzenleme olacak olan taslağa göre, peynirlerin tuz içerikleri yüzde 12,5-40 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Peynirlerin sertlik karakterleri, yağlılık sınıflandırması ve olgunlaşma sürelerini belirleyen taslak tebliğ, küflü peynirlerde kullanımına izin verilen küfleri de belirliyor. Çiğ sütten üretilen peynirlere ilişkin Türkiye’de yaygın olarak üretilen peynirlerin içerebilecekleri maksimum nem miktarları belirlendi. Tek bir türe ait süt kullanılarak üretilen peynirlerde türün adı peynir adı ile birlikte belirtilebilecek. “Paçal (karışım)” süt kullanılarak üretilen peynirler in etiketinde “koyun, keçi ve inek sütlerinden üretilmiştir” gibi ifadeler yer alacak.

Mamalara AB güncellemesi

Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği taslağı da AB Komisyon direktifi dikkate alınarak hazırlandı. Tebliğlerde ilgili AB direktifinde yapılan değişikliğe paralel olarak güncelleme yapıldı. Taslak hayata geçerse, bebek ve devam formüllerine eklenebilecek amino asitler listesine L-arjinin ve L-arjinin hidroklorür eklenecek. Protein hidrolizatlarından üretilen düşük protein içerikli bebek ve devam formüllerinde kullanılan proteinler listesi güncellenecek. Bebek formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak keçi sütünün kullanımına izin verilecek. Düzenlemeye geçiş süresi altı ay olarak olacak.

Alüminyum esaslı malzemeye sınırlandırma

Avrupa Konseyi’nin gıda ile temas eden madde ve malzemelerle ilgili olarak kurduğu Teknik Komitenin yayınladığı klavuzda da yer alan, gıda ile temas eden alüminyum madde ve malzemelerden alüminyum geçişinin sınırlandırılması için bir limit belirlendi. Buna göre, 5 miligram/kilogram olarak belirlenen ve alüminyum esaslı ürünlerden geçişin sınırlandırılması için etikette yer alması gereken uyarılar için “Meyve suları gibi asidik, hamur gibi bazik ya da tuzlu gıdaların depolanması, pişirilmesi ya da işlenmesi için kullanmayınız” veya “sadece buzdolabı koşullarında muhafaza için kullanınız” ifadeleri kullanılacak. Taslak yasalaşırsa yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren işletmelere 31 Aralık 2015 tarihine kadar uyum süresi verilecek.

haber46

Bir Cevap Yazın