Prımula ( Çuha çiçeği) Beyaz Yada Yumuşak Çürüklük Hastalığı

0
1766
Prımula ( Çuha çiçeği) Beyaz Yada Yumuşak Çürüklük Hastalığı

BEYAZ YA DA YUMUŞAK ÇÜRÜKLÜK HASTALIĞI
Sclerotinia sclerotiorum

Belirtisi: Tüm sera kültürlerinde hastalık yapan bir etmendir. Bitkilerin kök, gövde ve dalların kabuğunda belirti oluşturan bir çürüklük, üzerinde fungus miselleri görülür. Sonra iç çürümesi, boşalma ve bu boşluklar içinde sclerotia denilen üreme, yayılma organı oluşur. Hastalığın ileri dönemlerinde bitkiler solar.

Hastalık bir yıldan diğerine sıcak hava koşullarında aktif misiller halinde, soğuk hava koşullarında ise sclerotia halinde geçer. Bulaşma başta sclerotia’ nın taşınması olmak üzere çeşitli yollarla oluşur. Konukçuya temas eden miseller bitki bünyesine girerek dokuları öldürür. Soğuk ve ıslak saksı toprağı, durucu yüksek hava nemi hastalığı teşvik eder.

Dallarda, yapraklar, meyveler ve gövde de ortaya çıkan belirtiler ilk önce suda ıslanmış bir görünüm alır ve daha sonra dokular fungus un beyaz iplik benzeri miselleri ile kaplanır. Küçük siyah organ eller (sclerot) pamuğumsu miseller üzerinde oluşur. Belirtinin görüldüğü organların üst kısmındaki dokular sararır, aniden solar ve daha sonradan ölür. Bir ya da bir kaç semptom bitkinin tamamını öldürebilir.

Hastalık genel olarak kök ve kök boğazında ıslak çürümeler ve gelişmiş bitkilerin yaprak ve sürgünlerinde solgunluk şeklinde kendini gösterir. Özellikle nemli ortamlarda genç fidelerin tamamen çürümesine neden olabilir. Gelişmiş bitkilerde semptomlar önce kök boğazı ve toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi ile kök boğazında bol miktarda pamuk beyazlığında misel tabakası oluşur. Zamanla yumaklar şeklinde toplanan misel tabakaları önceleri kirli beyaz renkte ve yapışkan bir şekildedir. Sonra havanın etkisi ile koyu kahve-renginden siyaha kadar değişen renkler alarak sert bir yapıya dönüşürler, kuruyan bitki artıkları ile birlikte toprağa karışırlar.

Kültürel mücadelesi:
– İlk önlem olarak sclerotiana’lar görülmeden hastalıklı bitkiler sökülüp uzaklaştırılmalı ve yok edilmelidir.
– Ortamın drenajı iyi olmalı, özellikle yağmurlama sulama yapılmamalıdır.
– Seralarda sıcaklık ve nem denetim altında tutulmalı, seralar iyi havalandırılmalıdır.
– Kimyasal preparatlarla toprak ilaçlaması çözüm değildir. Ancak buharlı toprak sterilizasyonu etkindir.
– Bitkileri aşırı sulamadan kaçınılmalı ve havalanmasına önem verilmelidir.
– 4 yıl ürün rotasyonu yapılmalıdır.
– Gereksiz azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
– Ürünler depolanacak ise iyi depolama koşulları kullanılarak zarar en alt seviyeye çekilebilir.
– Bahçe temizliğine önem verilmelidir.

Kimyasal mücadelesi:Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar(100 Litre su için):

Iprodine WP 50% (75 g)
Pyrocmiodine WP 50% (75 g)
Benomyl WP 50% (60 g)
PCNB TOZ 18% (10 kg/dekar)

Primula’da Beyaz çürüklük hastalığı
Etkili Madde Adı ve Oranı Form. tipi Doz (Preparat) İlaçlama – Hasat arası süre(gün)
Öncelikli olarak tavsiye edilen ilaçlar
Benomyl, %50 WP 60 g/hl

www.etarim.net

Bir Cevap Yazın