Ruhsatsız Fındık Bahçesini Sökerek Alternatif Ürüne Geçen Üreticiler Desteklenecek

0
1255
Ruhsatsız Fındık Bahçesini Sökerek Alternatif Ürüne Geçen Üreticiler Desteklenecek

SAKARYA (İHA) – Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlı, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip üreticiler ile ruhsatsız alanlardaki fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesini kapsayan tebliğ, 12.02.2013 tarih ve 28557 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sakarya il genelinde çok sayıda bulunan ve ruhsatları olmadığı için devlet desteklemesinden yararlanamayan fındık üreticileri fındık bahçelerine sökerek alternatif tarım ürününe geçerlerse devlet tarafından destekleneme alacaklar.

Alan bazlı gelir desteği için; Müracaat yılında ÇKS ve FKS’ye kayıtlı olmayanlar, Fındık bahçesinde ara ziraatı yapan üreticiler, Telafi edici ödeme desteği için; Müracaat yılında ÇKS’ de kayıtlı olmayanlar, Fındık bahçelerinde söküm yapmayan, alternatif ürün ekimi/dikimini yapmayan, alternatif ürün ekimi/dikimini sökümden önce yapan ve ekim/dikim normlarına uymayan üreticiler, Alternatif ürün olarak meyve üretimine yönelik olmayan orman bitki türlerinin dikimini yapanlar, Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelerden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS’de destekleme dışı bırakılanlar, Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları, desteklemeden faydalanamayacaklar.

Kaynak: Haberler

Bir Cevap Yazın