SGK’dan Uyarı

0
1015
SGK'dan Uyarı

KİLİS (İHA) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kilis İl Müdürü Feyzullah Bayındırlı, Bağ-Kur sigortalıları, prim borçlarını taksitlendirmeleri halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerini söyledi.

SGK'dan Uyarı

Bayındırlı, süresi içerisinde ödenmeyen prim ve diğer kurum alacakların tahsilinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulandığını belirterek, “Kurumumuzun prim ve idari para cezası alacakları ile takip ve tahsili çeşitli Kanunlara verilen diğer alacakların kısa sürede ve etkin bir şekilde anılan Kanuna göre takip ve tahsilinin sağlanması amacıyla Kurumumuz Başkanlığınca otomatik icra programları oluşturulmuştur. Primlerini süresi içerisinde ödemeyen işverenlerle birlikte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur sigortalıların, prim ve prime ilişkin Kurum alacaklarının tahsilini sağlamak amacıyla oluşturulan otomatik icra programı vasıtasıyla icraya intikal ettirilecektir. 5510 sayılı Kanunun sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirleyen 67’nci maddesinde, 19 Haziran 2010 tarih ve 27616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5997 sayılı Kanunla yapılan değişiklik neticesinde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan (isteğe bağlı sigortalılar hariç) sigortalıların, birikmiş prim borçları için 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebinde bulunarak peşinat tutarlarını ödemeleri halinde, kendileri ve bakmakla yükümlü kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu itibarla, prim alacaklarının tahsilinin sağlanması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi bakımından prim borçlarını bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Merkez Müdürlüklerine yazılı müracaat edilerek ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde azami 36 aya kadar taksitlendirebileceklerdir.

Bu borçların taksitlendirilmesi halinde kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetinden yararlanabileceklerdir. Aksi takdirde söz konusu prim borçlarına 6183 sayılı Kanuna göre haklarında cebri takip başlatılarak menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişiler nezdinde bulunan hak ve alacaklarına haciz işlemi uygulanmak suretiyle tahsil cihetine gidilecektir. Prim borcu bulunan 4/b kapsamındaki Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur sigortalılarının icra takibinden önce oluşmuş prim borçlarını ödemeleri ya da tecil ve taksit talebinde bulunmak suretiyle borçlarını aylık taksitler halinde ödemeleri kendi menfaatlerine olacaktır” dedi.

Bir Cevap Yazın