Sorunlar ve Çözüm Önerileri

0
934
Tarimda-Etkin-Su-Kullanimi

Çukurova bölgesinde su ve arazi kaynaklarının kullanımı konusunda bütünleşik bir yönetim modeli oluşturulması kapsamında gerçekleştirilecek olan “Tarımda Etkin Su Kullanımı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paydaşlar Çalıştayı” 6 Mart 2014 tarihinde DSİ Baraj İçi Toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Çalıştay ekli davetiyede belirtildiği gibi üç panel halinde yürütülecektir. Çalıştayda daha etkin sonuçların üretilebilmesi adına katılımcıların, ilgili kurum ve kuruluşların ekte sunulan anketi doldurarak 4 Mart 2014 Salı Gününe kadar e-posta ya da fax yolu ile çalıştay sekreteryasına ulaştırılması önem taşımaktadır. Konuya göstereceğiniz ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.
haber365

Bir Cevap Yazın