Sözleşme dışı ya da sözleşme fazlası üretilen tütünlerin alım satımına ilişkin esaslar belirlendi

0
1116

TütünANKARA (A.A) – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 2010 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve alıcısı tarafından satın alınmamış olan tütünlerin alım-satım işlemleriyle ilgili esasları belirledi.

TPDK’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2010 Ürün Yılında Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma Yöntemi İle Satımına İlişki Usul ve Esaslar Hakkındaki Kurul Kararına göre, tütün üretimi yapılan il ve ilçelerdeki Ziraat Odaları, kendi hizmet bölgelerindeki muhtarlıkları 7 gün içinde TAPDK Kararı konusunda haberdar edecek.
Sözleşme fazlası tütünü olan üreticiler, 31 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Formu ve Ziraat Odasından alınacak çiftçi belgesi ile birlikte ikametgahlarına en yakın Ziraat Odasına başvuracak.
İlgili Ziraat Odaları, üreticileri Sözleşme Dışı Tütün Üretim Bildirim Listesine kaydederek, yazılı ve elektronik ortamda 15 Haziran 2011 tarihine kadar Kuruma bildirecek. Kurum tarafından, sözleşme dışı üretici tütünlerine ait bilgiler, 22 Haziran 2011 tarihine kadar Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine gönderilmek suretiyle alıcılara duyurulacak.
Açık artırmalı satışlara katılmak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler de Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Tütün İhracatçıları Birliğine veya Kuruma başvurarak, sözleşme dışı üretim yapan üretici listesini temin edebilecek.
Bölgeler itibarıyla her grad tütün için açık artırma başlangıç fiyatı Kurulca belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanacak.
Tütün ticareti yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler, açık artırma yöntemi ile satın almak istedikleri tütünlerin Amerikan Grad sınıflandırma sistemine göre tespitini yapıp fiyatını belirleyecek, fiyat tekliflerini 7 Temmuz 2011 tarihine kadar Kuruma bildirecek. Alıcı talebi olması halinde fiyat teklifi verme süresi Kurumca uzatılabilecek. Bölgeler için verilecek fiyat teklifleri de Kurulca belirlenecek Kapa nevi açık artırma başlangıç fiyatından düşük olamayacak.
Karar uyarınca alıcılar, satın almak istediği üretici tütünlerinin tespit çalışmalarını kendi belirleyeceği bir program dahilinde gerçekleştirecek.
Kurumca görevlendirilecek uzmanlar, her bir üretici tütünü için verilen fiyat tekliflerini alıcıların, üreticilerin veya temsilcilerinin huzurunda ilan edecek.
Açık artırmanın hangi tarihte yapılacağı Kurum tarafından duyurulacak. Açık artırma yapılacak yer de yine Kurumun görevlendireceği uzman tarafından belirlenecek.
Alıcı, adına tescili yapılan tütünleri zamanında teslim almaması veya ürün bedelini ödememesi halinde üreticiye, tescili yapılan tütün denk sayısının tescil fiyatı ile çarpımının Ege tarzı kalıp şeklinde denklenmiş tütünler için 10 katı, Rumeli tarzı denklenmiş tütünler için 4 katı, İskenderiye tarzı denklenmiş tütünler için de 6 katı tutarında cezai şart ödemeyi kabul etmiş sayılacak.

Bir Cevap Yazın