Sulama Zamanı Planlaması, Yapılmasında Nelerin Bilinmesi Gerekir

0
1228
sulama

Tarımı yapılan bitkinin özellikleri
b) Tarımı yapılan bitkilerin su tüketimleri
c) Toprağın kullanılabilir su tutma kapasitesi
d) Sulamaya başlanacak nem düzeyi
e) Her sulamada verilecek sulama suyu miktarı

Sulama Zamanının Geldiği Nasıl Anlaşılır

Toprakta bulunan bitkiler tarafından kullanılabilir su miktarının belirlenmesi için toprak neminin ölçülmesi gerekir. Çünkü bitkiler topraktaki suyun tamamından yararlanamazlar.

Sulama Zamanının Planlanmasında Amaç Nedir?

a) Sulamaya başlanacak dönemin belirlenmesi
b) Sulama sayısının tespiti
c) Sulama aralıklarının belirlenmesi
c) Bir defada verilecek sulama suyu miktarının belirlenmesidir.

Uygun Sulama Zamanı Planlaması Ne Gibi Yararlar Sağlar

a) Yüzey akışı veya derine sızmaları en aza indirerek su tasarrufu sağlar. Böylece tuzluluk ve çoraklık gibi toprağa zarar verip elden çıkmasına neden olan sorunlar ortadan kalkar
b) Toprağa atılmış olan gübrelerin yıkanması engellenerek toprakta kalmaları sağlanır
c) Ürünün verim ve kalitesinin artması sağlanır
d) Sulama daha ekonomik yapılacağından, sulama masrafları azalır
e) Suyun çiftçiler arasında daha adil ve eşit dağıtılması sağlanır
f) Yağışlardan daha çok yararlanılır.

Sulama Zamanının Ve Bir Defada Vebilecek Sulama Suyunun Tesbiti

Kazançlı bir üretim yapabilmenin önemli şartlarından biriside, bütün girdilerde olduğu gibi, suyunda uygun zamanda ve uygun miktarda kullanılmasıdır.

Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle, topraklarımızın yüzde doksan beşinden sulama yapmadan yüksek verim alma imkanı yoktur. Çünkü yetişme dönemi boyunca bitkilerin kök bölgesinde yeterli nemin bulunması gerekir.

Bitkilerin suya ihtiyaç duyduğu dönemin ve bir defada verilecek sulama suyu miktarının belirlenmesi, bilinçli bir sulama yapmanın ön şartıdır. Sulama suyu uygun zamanda yeterli sayıda ve iki sulama arasında bitki su ihtiyacını karşılayacak miktarda verilmelidir.

Bir bitkinin ne zaman, hangi aralıklarla sulanacağı, bir defada verilmesi gereken su miktarının tesbiti, en güvenilir biçimde bilimsel metotlarla sağlanır.

Sulama suyunun gereğinden az verilmesi yani yetersiz sulama, elde edilecek ürünü azaltarak ekonomik zarara neden olur. Aşırı su kullanımı ise toprakta tuzluluk ve çoraklık gibi istenmeyen durumlar meydana getirerek arazinin elden çıkmasına neden olur. Ayrıca verilen gübrelerin de topraktan yıkanmasıyla, beklenen yararın azalmasına yol açılmış olur.

İşte bütün bu istenmeyen durumları önlemek için bilimsel araştırmalar ışığında, sulama zamanı planlaması yapılarak; sulamaya başlanacak dönemin, sulama sayısının, sulama aralıklarının ve bir defada verilecek su miktarının çok iyi belirlenmesi gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın