Süs Bitkilerinde Görülen Hastalıklar Ve Mücadelesi

0
1715
süs

Siyah Kök Çürüklüğü
Bu hastalıktan etkilenen bitkilerde gerilmeler, yaşlı yapraklardan başlayan kloroz ve çoğunlukla solgunluk belirtileri görülür.Köklerde çürümeler olur. Korteks (kabuk tabakası) genellikle açık kahverengi, bazı hallerde siyah renk alır. Hastalık etmeni olan fungus toprakta uzun süre yaşama yeteneğinde olan çok sayıda klamidosporlar oluşturur.

Mücadelesi:Saksı toprağının patogen ile bulaşık olmamasına dikkat edilmeli ve saksı toprağı çok nemli bırakılmamalıdır.NOT : Patojen, hastalığa neden olan her türlü organizma ve maddedir. Bu terim çoğunlukla çok hücreli organizmaların işleyişini ve hücre bütünlüğünü bozan yapılar için kullanılır; ancak bunun yanında, tek hücrelileri etkileyen patojenler de vardır.

Kurşuni Küf
Yaprak, gövde ve çiçeklerde etkilidir. Fazla nemli ortamlarda bu bitki kısımlarının üstlerini gri küf tabakası kaplar. Bulaşmalar çiçeklerde küçük koyu renkli lekeler halinde görülür. Uzun süre devam eden %85’in üzerindeki orantılı nem ve özellikle 15-25 C sıcaklıklarda hastalığın yayılması için en uygun ortamdır.

Mücadelesi: Yayılma koşulları olan sıcaklık ve nem oranlarını uygun düzeyde tutmak.Hastalık parazit olduğu için bitkiyi yaralayan ve zarar veren her türlü faktörden kaçınılmalı.Captan 50 , su ile karışabilen toz halindeki ilaç yani formülasyonu w.p. olarak, 10lt ‘ye 1l lt suya doz uygulanarak 15 gr uygulanmaktadır. Dichlofluanid 50, w.p. 10/1 dozda 20g preparat uygulanır. Vinclozolin 50, w.p. 10/1 dozda 7.5g preparat uygulanır.

Antraknoz
Yaprak uçlarının önce sarımtırak sonra esmer ve en sonra da koyu kahverengi bir renk aldığı uç yanıklığı şeklinde belirir.Kurak yörelerde , kaloriferli ve havasız ortamlarda yetişen bitkilerde neden olan yapraklarda kavrulma ve yaprak dökümü Antraktoz ile karıştırılmaması gerekir.

Mücadelesi: Sporların yayılmasını önlemek için hastalıklı yapraklar toplanıp yok edilmelidir.

Kloroz
Yaprakların açık yeşilden sarıya değin değişen bir renk alması, kısaca “sararma” dır. Genel olarak bitkinin sürgün uçlarından geriye doğru ilerler. Yaprak damarları arasında oluşur. Özellikle kışın saksı toprağının gereğinden fazla nemli tutulması, saksı toprağının çok kuru kalması ve çok fazla kil içermesi, saksı değiştirmede geç kalınmış olması dolayısıyla bitki köklerinin keçeleşmesiyle beraber, azot, magnezyum, demir, mangan gibi besin maddelerinin noksanlıkları sebebiyle oluşur. Önlemler: Ağır ve çok kireçli topraklarda bahçe tesis edilmemelidir.Kireçli ve ağır topraklarda, pH’ yı düşürmek veya toprak yapısını, bazik karakterden asit karaktere dönüştürmek için, bol ahır gübresi ve gerekiyorsa ticari gübreler kullanılmalıdır.Kireçli toprağa sahip olan yerlerde, kirece dayanıklı çeşitler ve anaçlar dikilmelidir.Toprakta su fazlalığı (havalanmama) durumunda; taban suyu yüksek ise drenaj kanalları açılarak, yeraltı suyu seviyesi düşürülmeli ve toprak işlenmelidir.Sulama aralıkları, toprak karakterine göre çok iyi ayarlanmalıdır.

Mücadele: Kloroz hastalığının mücadelesi, demirli preparatlar kullanılmak suretiyle yapılır. Uygulamalara, toprak ve yaprak analizleri yapılarak karar verilir. Bu hastalığa karşı,toprak ve yapraktan olmak üzere, iki şekilde uygulama yapılabilir;toprak uygulaması: Uygulama, ilk klorotik lekeler görüldüğünde yapılır.Kullanılacak demirli bileşiğin miktarı, ağacın yaşına ve taç izdüşümünün büyüklüğü göre ayarlanır. Uygulama sırasında ağaçların gövdelerinin etrafında, taç izdüşümü yarıçapının 1/4’ü kadar uzaktan bir daire daha çizilir ve burası 5 cm derinlikte kazılır. Demirli preparat,kazılan yere kuru olarak veya 1-4 teneke suda eritilerek verilir. Sonra kazılan toprakla üzeri örtülür ve normal sulama yapılır.Sulama 10-15 gün arayla, 3 defa tekrarlanır.Yaprak uygulaması: Demir noksanlığı belirtisi gösteren ağaçlara, çiçek taç yaprakları döküldükten 1-2 gün sonra yaprak uygulaması yapılır.Yaprak ilaçlaması, Klorozun şiddetine göre, 10-15 gün arayla, 2-4 defa tekrarlanır. Kloroz durumu bilinmeyen ağaçlarda ise sararma belirtisi görülür görülmez uygulama yapılır ve aynı aralıklarla sürdürülür.Yaprak uygulamalarında yapraklar iyice ıslatılmalıdır.

Yaprak lekesi
Genellikle yaşlı yapraklarda görülür.Lekelerin üzeri duman rengi, fungal rengi örtü ile kaplıdır.Hastalık etmeni Pseudomonas syringae dır.Belirtileri: İlk önce yaprak kenarlarında ve yaprak ayasında düzensiz şekilde ve büyüklükte kahverengi-siyah lekeler oluşur.Lekeler üzerinde, ölü dokunun ortasında çatlaklar meydana gelir.Kurak ve sıcak şartlarda lekeler giderek büyür.

Mücadelesi: Hastalıklı bitkileri ortadan kaldırmalı.Sıcak hava, fazla nem ve aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.Captain 50 (W.P.) 25 g (10/1 suya) Maneb 80 (W.P.) 17.5g (10/1 suya) preparatlar uygulanabilir.

Külleme
İklim şartlarına göre, bazen yaprakların üzerinde ve sürgünlerde, soluk, beyaz gri renkte bir örtü görülür. Bu örtüyü kaplayan Külleme Mantarı, çiçek veya yaprağı kaplayarak un, kül gibi tozlanmasına neden olur.Hastalığın başlangıcında, yapraklarda hafif kıvrılmalargörülür. Sonradan yaprak ve çiçekler hayatiyetlerini kaybederek ölürler.Sıcak ve kurak koşullarda bu hastalığın etkisi daha çabuk görülür. Belitileri: Yaprak üzerinde yıldız şeklinde gri mantar miseli hastalığın ilk belirtileridir.Öncelikle yaprakların ön yüzünde gri-beyaz veya beyaz unumsu mantar tabakası oluşur.Hastalık şiddetli görüldüğünde yapraklar açık yeşil görünüm alır, sararır ve ölür.

Mücadelesi: Sağlıklı bitkilerden çeliklerin alınması uzun süreli devam eden durgun, sıcak ve nemli koşullarına engel olunmalıdır.Bitkilere gereğinden fazla su
verilmemeli ve özellikle üstten sulama yapılmalı hasta olan bitki kısımlarının ayıklanmaları ve ilaçlı mücadeleyle yaprakların üzerinde ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır.Dinocap LC 37, E.C. (10/1 dozda 3-4cc) ,Kükürt 80, w.p. (10/1 dozda 30-35g) preparat uygulanabilir.

Siyah kök çürüklüğü
Bitkinin kök sisteminde oluşan bir mantar hastalığıdır.Soğuk ve ıslak iklim koşulları hastalığın gelişimini hızlandırır.Asidik karaktere sahip topraklarda etkisi daha fazla görülmektedir.

Belirtileri: Bu hastalığa yakalanmış bitkiler günün sıcak saatlerinde canlılıklarını yitirip akşam saatlerinde kendilerine gelirler.Yapraklar canlılıklarını yitirir ve zayıflarlar. Hastalığın ileri aşamasında fide gövdesinin alt bölümü kahverengimsi siyah bir renk alır.Bu durum; bitkinin su ve besin maddelerini almasını zorlaştırır.

Önlemler: Hastalık görülen fideliklerde, fide toprağı değiştirilmelidir. Analiz yapılarak toprağın PH değeri tespit edilmelidir.Siyah kök çürüklüğü; görülen tarlalarda 2 ile 4 yıllık rotasyon uygulanmalıdır.Fidelikte oluşan yabancı otlar temizlenmelidir.Bu hastalıkla mücadelede, dayanıklı çeşitler
kullanmak etkin bir yöntemdir.

Tomurcuk dökülmesi
Bazı koşullarda bitkilerde çiçek tomurcuklarının oluşmasına rağmen açmadan döküldükleri gözlenebilir.Saksı toprağının çok nemli tutulması, fazla kuru olması, çiçeğin yerinin sık değiştirilmesi ve yoğun karanlık tomurcukların dökülmesine neden olur.

Nedenleri: Saksı toprağının çok nemli tutulması ve çok kuru kalması, Azotça zengin gübreleme sonucu sağlanan hızlı gelişme ve fosfor noksanlığı, Doğrudan güneş ışığının altına bırakılması, yüksek ve düşük sıcaklık, ani sıcaklık değişmeleri, bitkinin çok gölge yerlerde bırakılması,Hava orantılı neminin düşüklüğü, Tomurcukta olan bitkinin yerinin değiştirilmesi,Yetersiz havalandırma ve cereyana maruz bırakmadan dolayı da oluşabilir.

www.etarim.net

Bir Cevap Yazın