Süzer Kanola Çeşidi Tescil Edildi

0
1268

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün, ”Trakya Bölgesi Kanola Adaptasyon ve Islahı Araştırmaları Projesi”kapsamında geliştirilerek ıslah edilen yeni bir kanola çeşidi, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 11.4.2012 tarihinde Ankara’da yapılan Endüstri Bitkileri (Yağlı Tohumlar) Tescil Komitesi Toplantısında tescil edildi ve söz konusu çeşide Süzer ismi verilmiştir.

 

Süzer kanola çeşidi, ülkemizde geliştirilip tescil edilen ilk kanola çeşidi olma özelliğini de taşımaktadır.

Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Sami SÜZER’in proje liderliğinde, ulusal ve uluslararası farklı kaynaklardan temin edilen 200’den fazla farklı kanola materyaliyle yürütülen ıslah araştırmalarıyla kışa dayanıklı, harnupta (kapsülde) tane dökmeyen, yağ oranı yüksek, yağında %2’nin altında düşük erusik asit ve 1 gram kuru küspesinde 30 μmol’ün altında glukosinolat içeren kanola çeşitlerini geliştirme çalışmaları 10 yılı aşkın bir süredir projeli olarak Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülmektedir.

Süzer kanola çeşidinin bazı morfolojik, tarımsal, patolojik ve kalite özelikleri aşağıda verilmiştir.

  • Morfolojik Özellikleri

Orta-uzun boyludur. Yapraklar orta büyüklükte, orta koyulukta yeşil, az kabarcıklıdır. Sağlam saplı ve yatmaya dayanıklıdır. Tohumları, yuvarlak ve koyu kahverengidir.

 

  • Tarımsal Özellikleri

Orta erkenci, yüksek verim potansiyeline sahip bir çeşittir. Kış donlarına ve kurağa toleranslıdır. Genetik olarak uygun şartlarda 300-400 kg/da arasında verim potansiyeline sahiptir. Geniş adaptasyon yeteneği ile farklı ekolojilere uyum sağlayabilmekte verimli ve marjinal tarım alanlarda yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Kanola ekiminde bir dekara 500 gram tohum miktarı yeterlidir. Hasat öncesi harnupları tane dökmeye karşı toleranslıdır. Bitki besleme açısından, eğer toprak analizi yaptırılmamışsa genel bir tavsiye olarak; dekara saf olarak 15-16 kg/da arası azot, 6-9 kg/da arası fosfor, 6-9 kg/da arası potasyum, 3-4 kg/da arası kükürt ve 30 gram bor verilebilir.

 

  • Patolojik Özellikleri

Süzer çeşidi, yetişme döneminde kanola bitkilerinde tarlada görülebilen Karabacak (Leptosphaeria maculans), Alternerya kara leke (Alternaria spp.) mildiyö (Peronospora parasitica), fusaryum solgunluk (Fusarium avenaceum and F. Oxysporum) hastalıklarına karşı toleranslıdır.

 

  • Kalite Özellikleri

Süzer çeşidinin tohumlarındaki yağ oranı yıla ve yetişme koşullarına göre %42-48 arasındadır. Türk Gıda kodeksine ve Avrupa Birliği Standartlarına göre yağında düşük oranda (%2’nin altında) erusik asit içermektedir. 1000 tane ağırlığı yaklaşık 3.5-4.0 gram arasındadır.

KAYNAK : http://www.ttae.gov.tr

Bir Cevap Yazın