Tarım arazilerinde ‘küçük parça’ya veda

0
1041
Tarım arazilerinde ‘küçük parça’ya veda ,tarımsal haber,tarım haberleri,tarımsal destek,tarımsal ekonomi,tarımsal gıda,tarımsal kredi,tarımsal kalkınma,tarımsal finans,
Tarım arazilerinde ‘küçük parça’ya veda ,tarımsal haber,tarım haberleri,tarımsal destek,tarımsal ekonomi,tarımsal gıda,tarımsal kredi,tarımsal kalkınma,tarımsal finans,

Tarım arazilerinin mülkiyetinin tek bir mirasçıya devredilmesi sistemini öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı ve Medeni Kanun’da değişiklik öngören tasarı, miras konusunda yeni düzenlemeler getirirken, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, tarımsal arazi ve işletmelerin, bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak asgari büyüklüklerin altında bölünmesini engellemeyi amaçlıyor.

Bu sistemle, tarım arazileri mirasçılar arasında belirlenen büyüklüklerden daha küçük paylara ayrılamayacağı gibi, anlaşmazlık durumunda mahkeme kararıyla arazinin satılmasını ve gelirin mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını da içeriyor. TBMM Başkanlığı’na sunulan tasarıda yer alan belli başlı uygulamalar şöyle:

* Tasarının yasalaşmasıyla mirasçılara vefatın ardından kendi aralarında anlaşmaya varabilmeleri için 1 yıllık süre tanınacak.
* Anlaşmaya varılamaması durumunda işletmenin kullanıcısını mahkeme belirleyecek.
* Mirasçılardan istekli olmaması halinde işletmenin tamamı hakim kararıyla satılabilecek, geliri paylaştırılacak.
* Arazi sahibinin vefatı halinde mirasçılar devir işlemini en geç 2 yıl içinde tamamlayacak.
* Devir işlemlerinden damga vergisi, harç ve diğer masraflar alınmayacak.
* Mirasçılar, arazilerin işletmesini bir kişiye verebilecekleri gibi şirket aracılığıyla da işletebilecekler.
* Mirası devralanlar istekleri halinde kredi de kullanabilecekler.
* Düzenlemeyle tarlalarda 20 dönüm, dikili arazilerde 5 dönüm, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönümün altında bölünme olmayacak.
* Mirasçılara devri yapılan arazilerin tarım dışı kullanımlarında meydana gelebilecek değer artışları diğer hissedarlara kullanıcı tarafından eşit olarak ödenecek.
* Mirasçıların anlaşmazlığı halinde satış işleminde öncelik, geçimini tarımdan sağlayan mirasçıya ya da mirasçılar arasında en yüksek bedeli verene, veya komşu tarım arazisi sahibine verilecek.

haber46

Bir Cevap Yazın