Tarım arazilerini yasa da korumadı

0
1431
tarım arazileri

tarım arazileriToprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun çıktığı 2005 Temmuz’undan 2010 yılı sonuna kadar 507 bin hektar arazi tarım alanı dışına çıkarıldı.

ANKARA – Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun çıktığı 2005 yılı Temmuz ayından 2010 yılına kadar 507 bin hektar alan tarım dışı amaçla kullanılmak üzere tarım alanı dışına çıkarıldı. Son 10 yılda tarım alanı dışına çıkarılan arazi miktarı 1 milyon hektara yaklaştı. Bu alan 16 milyon hektarlık ekilen alanın yüzde 5.6’sına, tüm tarım alanlarının ise yüzde 3.8’ine karşılık geliyor.

Türkiye bir yandan, ‘İyi Tarım Uygulamaları’ ile tarımsal üretimde kaliteyi artırmaya, diğer yandan verilen desteklerle tarımsal üretim miktarını artırmaya çalışırken tarım alanlarının korunması konusunda ise geriye doğru bir gidiş gözleniyor.

Türkiye’de tarım alanlarının korunması 2005 yılı Temmuz ayına kadar yönetmeliklerle güvence altına alınıyordu. 2001 yılından bu tarihe kadar 402 bin 13 hektar arazinin tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verildi. Aynı dönemde 13 bin 908 hektar arazinin ise yine tarım dışı amaçlı kullanılması için irtifak hakkı tesis edildi. 2001-2005 Temmuz dönemindeki 4.5 yılda toplam 415 bin hektar alan tarım dışı kullanıma açıldı.

Kanunla irtifak hakkı büyüdü

2005 yılı Temmuz ayında 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu yürürlüğe girdi. Başka bir ifade ile o ana kadar yönetmelikle korunan tarım alanları artık kanun ile koruma altına alınmış oldu. Ancak 2005-2010 döneminde koruma altındaki alanlardan 424.9 bin hektarının amaç dışı kullanımı için yapılan başvuru kabul edildi ve 82.4 bin hektar arazi için irtifak hakkı verildi.

Böylece 507.4 bin hektar alan amaç dışı kullanıma açılmış oldu. 2001-2010 yılları arasında ise amaç dışı kullanıma açılan arazi miktarı 923 bin 332 hektara ulaştı.Bu rakam 16 milyon hektarlık ekilen arazinin yüzde 5.6’sını, 24 milyon hektarlık, ekilen alan, bağ, bahçe ve sebze alanlarından oluşan toplam tarım alanının ise yüzde 3.8’ni oluşturdu.

5403 Sayılı Kanunun amaç dışı kullanıma ilişkin hükümleri

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve Toprak koruma Kurulu’nun uygun görmesi şartıyla;

a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar,

b) Doğal afet sonrasında geçici yerleşim ihtiyacı,

c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri,

ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,

d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar,

için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir. Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir.

Kaynak: Dünya

Bir Cevap Yazın