Tarım ilacı satışına yeni kriterler!

0
2641
Tarım ilacı satışına yeni kriterler!
Tarım ilacı satışına yeni kriterler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanmasına ilişkin yönetmelik değişikliğini ilgili tarafların görüşüne açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanmasına ilişkin yönetmelik değişikliğini ilgili tarafların görüşüne açtı. Değişiklikle kooperatifler de bitki koruma ürünleri bayisi olabilecekler.

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde görüşe açıldı.

2 Eylül 2019 tarihine kadar ilgili tarafların görüşleri alınarak, taslağa son şekli verilecek.

Bitki koruma ürünlerinin satış ve dağıtımına ilişkin kriterler

Taslak yönetmelikte Bayi tanımı, kooperatifler de eklenerek “Bitki koruma ürünlerini perakende satan, izin belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifleri” şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 6’ncı maddesi fıkralarında yapılan değişikliğe göre; Hasat sonrası sadece yaş meyve sebze ile kurutulmuş meyve sebze paketleme tesislerinde kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin, Tohum ilaçlama ünitelerinde tohum ilaçlamasında kullanılmak üzere tohum işi ile uğraşan firmalar tarafından satın alınacak bitki koruma ürünlerinin, Bitki koruma ürünü kapsamında ruhsata tabi olan biyolojik mücadele etmenlerinin, tuzak ve feromonların, resmi kurum, paketleme tesisleri ve tohum üreten şirketler ile üreticilere satışı, ruhsat sahibi firma veya bitki koruma ürünleri toplantıları tarafından yapılabilecek.

Satış yerleri

Yönetmeliğin bitki koruma ürünleri perakende satış yerleri için aranacak şartların düzenlendiği 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi de;

“h) Bitki koruma ürünü satışı için diğer bölümlerden tamamen bağımsız olarak kurulmuş bir satış yerine sahip kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatiflere ait satış yerlerinin dışındaki satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdaları bulundurulmamalı ve bayiler tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.”

şeklinde değiştirildi.

Yeni yönetmelikle bayi veya toptancı izin belgesi ve depo izin belgesi verilmesinde istenen belgelerde de değişikliğe gidiliyor.

Satış fiyatları

Yönetmeliğin 17 ve 18’inci maddelerinde yapılan değişikliklere göre de, bayiler ve toptancılar; bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamayacak ve bitki koruma ürünlerini etiket üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamayacaklar.

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Kartı; Genel Müdürlük, il ve ilçe müdürlüklerinde sadece bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili kontrollerde görevli ziraat mühendisi, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, kimya mühendisi ve kimyager unvanına sahip teknik personele verilecek.

Tarım ilacı satışına yeni kriterler!
Tarım ilacı satışına yeni kriterler!

Satış yetkisinin devamı

Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi de değiştirilerek, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam edecek. Ancak sınavda başarılı olduğuna dair belge hariç olmak üzere yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler ile satış yerleri ile ilgili belirlenen fiziksel şartların bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunlu olacak. Aksi durumda bayi veya toptancı izin belgeleri il müdürlüğünce iptal edilecek.

Daha önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerden Yönetmelikte belirtilen unvanlara sahip olanlar, sınav başarı şartı aranmaksızın sorumlu yönetici olarak görevlendirilebilecekler. Belirtilen ünvanlara sahip olmayan kişiler başka bir bayi veya toptancıda sorumlu yönetici olarak görev alamayacaklar.

Yönetmeliğin Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesini içeren EK-1’in 1’inci maddesi de “1. Bitki koruma ürünlerinin perakende satışına nezaret edeceğimi/ sorumlu yönetici nezaretinde yapacağımı” şeklinde değiştirilecek.

Bir Cevap Yazın