Tarım işçilerinin 2010 yılı ücretleri

0
1416
Tarım İşçileri - İmeciTarımda çalışan mevsimlik işçilerin ortalama günlük ücreti, geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 7,65 artarak 29,27 liraya yükseldi. Tarımda sürekli işçilerin aylık ücreti ise aynı dönemde yüzde 9,62 artarak 883,92 lira oldu. Geçen yıl tarımda çalışan işçilerin günlük ücreti 2,08 lira, aylık ücreti 77,59 lira arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 Tarımsal İşletmeler (Hanehalkı) Ücret Yapısı Araştırması sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, 2009’da 27,19 lira olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti, geçen yıl 2,08 lira artarak 29,27 liraya yükseldi.
Mevsimlik tarım işçilerinde, günlük ücret, kadın işçilerde 24,75 lira, erkek işçilerde ise 34,58 lira oldu. Mevsimlik kadın tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri 2009 yılına göre yüzde 9,27, erkek işçilerin ücreti de 7,36 arttı.
Mevsimlik tarım işçilerine en yüksek ortalama günlük ücret, hem kadın işçiler hem de erkek işçiler için Ardahan’da ödendi. Ardahan’da, mevsimlik kadın işçiler günlük 45,29 lira, erkek işçiler günlük 50,14 lira ücret aldı. En düşük ücret ise, kadın tarım işçileri için 18,98 lira Balıkesir’de, erkek tarım işçileri için 26,27 lira ile Malatya ilinde verildi.
-ANTALYA’DAKİ SÜREKLİ TARIM KADIN İŞÇİLERİ, DAHA FAZLA KAZANDI

Sürekli tarım işçilerinin ortalama aylık ücreti de 2008’de 806,33 lira iken geçen yıl 77,59 lira artarak 883,92 liraya yükseldi. Sürekli tarım işçilerine ödenen ortalama aylık ücret, kadın işçiler için yüzde 12,49 artarak 731,53 lira, erkek işçiler için yüzde 8,36 artarak 905,90 lira oldu.
TÜİK verilerine göre, geçen yıl, sürekli tarım işçilerine en yüksek ücret, kadın işçilere 751,95 lira ile Antalya’da, erkek işçilere bin 205,88 lira ile Bursa’da ödendi. Sürekli tarım işçileri, en düşük ücreti ise kadın işçiler için 500 lira ile Manisa’da, erkek işçiler için 680,77 lira ile Mersin’de aldı.
-EN YÜKSEK ÜCRET KASALAMA VE TAŞIMA İÇİN

Verilere göre, erkek mevsimlik işçiler, en yüksek ücreti ürünlerin kasalanmasından ve taşınmasından, kadın işçiler ise kireçleme ve taşımadan kazanıyor.
Erkek mevsimlik işçiler kasalama işinde günlük 51,43 lira, taşıma işinde 45,79 lira kazandı. Kadın işçiler ise kireçleme işinde günlük 37,78 lira, taşıma işinde 33,55 lira aldı.
Çapalama faaliyeti için en yüksek ortalama günlük ücreti kadın işçiler fındıkta, erkek işçiler muzda alırken, hasat faaliyeti için hem kadın hem de erkek işçiler en yüksek ücreti arpada kazandı.
Hanehalkı tarım işletmelerinde mevsimlik işçiler tarafından gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler incelendiğinde, çapalama faaliyeti (meyve dip çapası ve meyve arası çapalama dahil) ile hasat (biçme-ürün toplama-söküm) faaliyetinde en fazla mevsimlik işçi çalıştırıldığı belirlendi.
En fazla mevsimlik tarım işçisi çalıştırılan faaliyetlerden biri olan çapalama faaliyeti (meyve dip çapası ve meyve arası çapalama dahil) için seçilmiş ürünlerde en yüksek ortalama günlük ücret, kadın işçiler için 32,81 lira ile fındıkta, erkek işçiler için 50 lira ile muzda oldu.
En fazla mevsimlik tarım işçisi çalıştırılan faaliyetlerden bir diğeri olan hasat (biçme-ürün toplama-söküm) faaliyeti için seçilmiş ürünlerde en yüksek ortalama günlük ücret, kadın işçiler için 34,72 lira, erkek işçiler için 47,81 lira olarak arpada belirlendi.
-MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN SİGORTADAN YARARLANMA ORANI DÜŞÜK –

TÜİK verilerine göre, mevsimlik tarım işçilerinin neredeyse tamamı SSK sigortası ve tarım sigortasından yararlanmıyor. Sürekli tarım işçilerinin ise yüzde 19,23’ü SSK sigortasından, yüzde 4,77’si tarım sigortasından yararlanıyor.
Mevsimlik tarım işçilerine sağlanan imkanlar için yapılan masrafların yüzde 41,29’unu yemek, yüzde 46,93’ünü ulaşım masrafı oluşturuyor. İkramiye ve prim masrafları toplam masrafın yüzde 6,36’sını, tarım sigortası masrafı yüzde 0,06’sını, SSK sigortası masrafı ise yüzde 0,45’ini oluşturuyor. Buna karşın, mevsimlik işçilerin yüzde 35,49’u yemek, yüzde 46,62’si taşıma, sadece yüzde 0,07’si tarım sigortası, yüzde 0,01’i SSK sigortasından yararlanıyor.
Sürekli tarım işçilerinin ise yüzde 19,23’ü SSK sigortasından, yüzde 4,77’si tarım sigortasından yararlanıyor. Bu işçilerin, yüzde 29,97’si yemek, yüzde 12,07’si ulaştırma hizmeti alıyor.
Sürekli tarım işçilerine yapılan masrafın yüzde 34,95’i yemek, yüzde 33,86’sı SSK sigortası, yüzde 5.47’si tarım sigortası için.
Hanehalkı tarım işletmelerinde ücret yapısı istatistikleri, verinin ait olduğu üretim yılında ve tarım işlerinin en yoğun olduğu dönemde, tarımsal amaçlı en az 5 mevsimlik işçi ya da en az bir devamlı işçi çalıştıran tarımsal işletmelerden derleniyor. 2010 Tarımsal İşletmeler (hanehalkı) Ücret Yapısı Araştırması, örnekleme yöntemi ile seçilmiş yerleşim yerlerinde, işçi sayısı ve işletme sayısı açısından belirlenmiş eşik değeri üzerindeki 3 bin 781 tarımsal işletmeyle yüz yüze görüşme şeklinde uygulandı.
TÜİK verilerine göre, tarım işletmelerinde tarım işçisi ücretlerinin gelişimi şöyle:
   
   .       Mevsimlik İşçilerin Ortalama  Sürekli İşçilerin Ortalama
   .        Günlük Ücretleri (TL)     Aylık Ücretleri (TL)
   .  Cinsiyet  2008  2009  2010    2008  2009   2010
     --------  ----- ------ -----    ----- ------  -----
     Kadın    21,18 22,65 24,75    640,98 650,32 731,53
     Erkek    29,16 32,21 34,58    821,52 835,99 905,90
     Ortalama  24,82 27,19 29,27    803,27 806,33 883,92

Bir Cevap Yazın