Tarım Kredi stratejilerin konu başlıklarını açıkladı…

0
1101
tarım kredi abdullah kutluANKARA (İHA) – Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Abdullah Kutlu, “Ortakların temel ihtiyaçlarına daha hızlı, rasyonel ve sürdürülebilir biçimde cevap verebilecek ve daha rekabetçi bir zihniyetle çalışacak bir işletme stratejisine kavuşturmak için çalışıyoruz” dedi.

Rixos Otel’de gerçekleştirilen ‘Uluslararası Kooperatifçilik Konferansı’nda Tarım ve Kredi Kooperatifleri’nin 2011-2023 Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı sunum şeklinde açıklayan Kutlu, Tarım Kredi Kooperatiflerini, dünya kooperatifçiliğindeki gelişmeler de dikkate alınarak kendi içsel dinamiklerini katılımcı bir yaklaşımla harekete geçirmek ve değişen küresel ve yerel piyasa koşullarına daha hızlı bir biçimde adapte olabilecek, ortaklarının temel ihtiyaçlarına daha hızlı, rasyonel ve sürdürülebilir biçimde cevap verebilecek ve daha rekabetçi bir zihniyetle çalışacak bir işletme stratejisine kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.
Kutlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü Kooperatifçilik Strateji Belgesi çerçevesinde; Tarım Kredi Kooperatifleri’ni kurumsal olarak güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli mevzuatları düzenlemek, 21. yüzyıl şartlarına uygun, gelişen teknolojilere açık bir kurum modeline kavuşturmak, içsel dinamiklerini bilgi birikimi, kurumsal hafıza, tecrübeleri katılımcı bir yaklaşımla harekete geçirmek, ortaklarının temel ihtiyaçlarına daha hızlı, rasyonel ve tatminkar biçimde cevap verebilmek ve daha rekabetçi bir zihniyetle çalışacak bir işletme stratejisine kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, ortaklarının ve genel anlamda Türk çiftçisinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya dönük mal ve hizmetleri zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun şartlarda sağlamayı ve ürünleri pazarlamayı, Türk tarımını çevre ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör yapmayı amaçladığını kaydeden Kutlu, “Birim kooperatiflerin teşkilat yapısı güçlendirilerek, ortak ve personelin kooperatifin gelişmesine katkıları artırılacaktır. Bölge Birliklerinin teşkilat yapısı daha dinamik hale getirilecektir. Merkez Birliği’nin teşkilat yapısı temel fonksiyon alanlarında yoğunlaşacak ve ihtisas kuruluşları arasında eşgüdüm sağlayacak bir konuma getirilecektir. Kredi işlemlerinin rasyonalizasyonu, kredi almak kolaylaştırılacaktır. Tarım kredi bankacılık hizmetlerine hazırlanacak, personeli eğitimden geçirilecektir. Tarım Kredi Kooperatifleri sistemi kendi bankasına kavuşacaktır. Kırsal kesimin tasarruflarını Tarım Kredi Bank toplayacaktır. Kredi kaynakları yeterli düzeye gelecek ve mali bağımsızlığa kavuşulacaktır. Tarımın sigortası Tarım Kredi tarafından yapılacaktır” dedi.
Kutlu, stratejilerin konu başlıklarını ise şöyle açıkladı:
“Ortaklarının ürünlerinin iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesine dönük dinamik bir pazarlama ağı oluşturma,
Kooperatiflerin sosyal kapital (yetenek) ihtiyaçlarını karşılamayı ve kooperatif kültürünü bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan şeffaf ve katılımcı bir insan kaynakları yönetimi,Kooperatif yönetimleri ve çalışanların hizmet kalitesini ve faaliyetleri arttırmayı, yolsuzlukları önlemeyi, eğitim ve rehberlik işlevini ön plana çıkarmayı amaçlayan ve geleneksel yöntemleri aşan bir teftiş ve denetim hizmeti, Doğaya, çevreye, işçi haklarına ve içinde bulunduğu topluma saygılı, kırsal kesimde özellikle kadın ve gençlere istihdam sağlamayı ve yoksullukla savaşımı ilke edinen bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı,Kooperatif eğitimi yolu ile halkın bilinçlendirilmesinde, kooperatiflere destek hizmetlerinin geliştirilmesinde, tarımsal alanda yatırım yapılmasında ve kırsal yaşamın iyileştirilmesinde devlet ile “eşit koşullarda” ortaklık ve işbirliği,Kooperatif politikasının geliştirilmesine ve karşılıklı ekonomik menfaatlerin güçlendirilmesine dönük alanlarda yoğunlaşmış ulusal ve uluslararası kooperatiflerle iş birliği,Birim Tarım Kredi Kooperatifi, ortakların değişen ihtiyaçlarına zamanında ve tatminkar cevap verecek biçimde yapılandırılacaktır. Bu dinamik yapının kuruluşunda aşağıdaki önerilen unsurlar göz önünde bulundurulacaktır.”

Bir Cevap Yazın