Tarım sektörünün önemini ve gücünü biliyoruz…

0
1147

AK PARTİ, CHP VE MHP Tarım sektörünün önemini ve gücünü biliyoruz dediler.

Dünyada ve Türkiye’de tarımın öneminin her geçen gün arttığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Artık tarım dünya ekonomilerinde stratejik önemi ve ekonomik değeri ile yükselen bir sektör konumundadır. 

Bu gerçeğin ışığı altında, Türkiye’de ve bölgemizde tarım ve tarımsal sanayiye ilişkin sorunların ve çözüm arayışlarının ele alınması ve kamuoyu ile doğru bilgilerin paylaşılması amacını güden İZMİR TARIM GRUBU (İTG) olarak başlattığımız “Tarım Temsilcileri Parlamentoya” kampanyası çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları bütün ülkeye yayma çabası içindeyiz. Özellikle siyasi partilerde karar verici konumda olan genel başkan, genel merkez ve il yöneticileri ile temaslarımız halen devam etmektedir.

Nitekim, grubumuzu temsilen Sumer Tömek Bayındır başkanlığında iki heyet Ankara’ya giderek 17 Ocak 2011 Pazartesi AkParti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Gedikli ile, 25 Ocak 2011 Salı günü ise MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bizzat görüşmüşler ve yakın ilgileriyle karşılaşmışlardır. 37 sektör temsilcisinden oluşan İzmir Tarım Grubu adına Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Sayın Gedikli’ye samimi yaklaşımlarından ötürü özellikle teşekkür etmek istiyoruz.

Sayın Genel Başkanlar ve Genel Başkan Yardımcısı ile görüşmelerimiz sırasında, kendilerine hem tarım ve tarımsal sanayinin ülke ekonomisi için taşıdığı stratejik önemi anlatmış ve hem de böylesi ekonomik, sosyal ve sayısal ağırlığa sahip olan bir sektörün aynı zamanda ve mutlak surette siyasal ağırlığa da ulaşması gereğini ifade etmiş bulunuyoruz. Doğal olarak yaklaşan milletvekili genel seçimleri de göz önüne alınırsa, milletvekili aday listelerinde “Tarım Temsilcisi” özelliği taşıyan kişilere seçilebilir sıralarda yer verilmesinin önemi de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Sonuç itibarıyla özellikle Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun, İzmir Tarım Grubu’nun “Tarım sektörünün stratejik ve sayısal gücü”nün siyasete tam anlamıyla yansıması gerektiği görüşü konusunda bizimle hemfikir olduklarını belirtmiş olmalarını sektörümüz adına önemli bir gelişme sayıyor ve Sayın Genel Başkanların bu durumu milletvekili aday listelerinin hazırlığı sürecinde mutlaka dikkate alacaklarına inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Tarim.com.tr – www.tarim.com.tr

Bir Cevap Yazın