Tarımda ‘usta’laşmak için önemli adım

0
765
Tarımda ‘usta’laşmak için önemli adım

TZOB, Meslek Yeterlilik Kurumu ile yaptığı işbirliği ile, tohum, fidan, meyve ve sebze yetiştiricilerinin ulusal meslek standartlarını belirledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, artık tohum, fidan, meyve ve sebze yetiştiricilerinin ulusal meslek standardı olduğunu bildirerek, “Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yaptığımız işbirliği sonucu, tohum, fidan, meyve ve sebze yetiştiricilerinin ulusal meslek standartlarını belirledik” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmak ve işletmek amacıyla 2006 yılında 5544 sayılı Kanunla Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) kurulduğunu belirtti.

Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin, ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, mesleki eğitim programlarının meslek standardı ve yeterlilikler doğrultusunda geliştirilmesi ve güncellenmesi amacı taşıdığını bildiren Bayraktar, “işgücünün mesleki yeterliliklerinin meslek standardı ve yeterliliklere uygun bir şekilde belirlenmesi ve belgelendirilmesinin sağlanması gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlama hedefi bulunmaktadır” dedi.

İşbirliği protokolümüz sürüyor

MYK’nın, Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin oluşturulması için öncelikle sektörünü temsil etme yetkinliğine sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını sağlamaya çalıştığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:
“Bu çerçevede tarım, avcılık ve balıkçılık sektöründe ulusal meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile MYK arasında 22 Temmuz 2014 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmış ve ulusal meslek standardı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.

Protokol kapsamında yer alan ulusal meslek standartlarının taslakları, ilgili kurum temsilcileri ve mesleğin icracıları ile çalıştaylar yapılarak hazırlanmış ve MYK’ya iletilmiştir. MYK’nın incelemelerini tamamlanmasını takiben uygun bulunan taslaklar ilgili tarafların görüşüne sunulmuştur. Gelen görüşler değerlendirilmiş ve taslak ulusal meslek standartları, görüş ve değerlendirme formu ve ilgili diğer dokümanlar MYK’nın ilgili sektör komitesince incelenmiştir. Sektör komitesi tarafından incelenen taslak ulusal meslek standartlarından ‘Tohum Yetiştiricisi’, ‘Fidan Yetiştiricisi’, ‘Meyve Yetiştiricisi’, ‘Sebze Yetiştiricisi’ ulusal meslek standartları MYK Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaydan sonra 25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.”

Dört ulusal meslek standardı daha hazır durumda

İşbirliği protokolü çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini, dört ulusal meslek standardıyla ilgili çalıştayların da yapıldığı, tarafların görüşleri alındıktan sonra MYK Sektör Komitesi’nde görüşülmek üzere hazır hale getirildiği bilgisini veren Bayraktar, şöyle devam etti:
“Bu dört ulusal meslek standardı, ‘Tarla Bitkileri Yetiştiricisi’, ‘Tütün Yetiştiricisi’, ‘Süs Bitkileri Yetiştiricisi’ ve ‘Peyzaj Ustası’ ulusal meslek standartlarıdır. Hazırlanan ulusal meslek standartları, mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi ile bireylerin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesinin sağlanmasında temel kaynak olarak kullanılacaktır.

Tarım sektöründe mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye daha kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirilmesi ve ayrıca işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, yeniliklere ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi önemlidir. Bu kişilerle, dünyada hızla değişen işgücü yapısına, kaliteli, sağlıklı üretim ve çalışma biçimine tarımımız da ayak uyduracaktır.”

“Verimliliği yakalayamazsak rekabet edemeyiz”

Bilgi olmadan, araştırma, eğitim olmadan tarımda verimliliğin yakalanamayacağını bildiren Bayraktar, “verimliliği yakalasak da uluslararası piyasalarda rakiplerimizle rekabet edemez, tarım ve gıda ihracatımızı artıramayız. Türk ekonomisine en büyük destek, daha fazla ihracat yapmaktan, ham ürünleri işleyip, katma değerini artırarak yurtdışına satmaktan geçer. Tarım ve gıdada 17-18 milyar dolarlık ihracatı en kısa zamanda 40 milyar dolara çıkarmamız, 5,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızı da ikiye, üçe katlamamız gerekiyor” dedi.

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, yetiştiriciler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite gerekliliklerine uygun çalışacak.
Fidan yetiştiricileri, iş programı ve arazi hazırlığı yapan, damızlık ve anaç parsellerini kuran, bakım ve aşılama işlemlerini yapan, fidan ve üretim materyallerini yetiştiren, söküm işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişiler olacak.

Meyve yetiştiricileri, açık arazilerde ve örtü altında iş programı yapan, bahçe tesisi oluşturan, bakım işlerini yapan veya yaptıran ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişilerden oluşacak.

Tohum yetiştiricileri, tarla hazırlığı, ekim, bakım, hasat işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişiler olacak.

Sebze yetiştiricileri ise açık arazide ve örtü altında iş planı yapan, arazi hazırlığı ile ekim, dikim ve bakım işlemlerini yapan veya yaptıran, hasat ve hasat sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişilerden meydana gelecek.

Önümüzdeki yıllarda uygulamaya geçilecek. Yetiştirici ve usta olmak isteyenler, meslek standardıyla ilgili eğitim alacak, bu eğitimler sonrası yeterlilik belgesi sınavına girecekler. Sınavı geçenler belge sahibi olacaklar.

www.dunya.com

Bir Cevap Yazın