Tarımsal Danışmanlık Sınavı Duyurusu Yayınlandı

0
1101
Tarımsal Danışmanlık Sınavı Duyurusu Yayınlandı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI
01 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILACAKTIR.

“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ve 18/10/2010 tarih ve 7289 sayılı Bakanlık Makamının Olurları ile yürürlüğe konulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında: 2014 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 01 HAZİRAN 2014 tarihinde Ankara İlinde saat 10:00’da GAZİSEM tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir. Sınav 120 dakika sürecek, ekte yer alan konuları içeren 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Söz konusu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, geçme notu 70′ dir. Sınav katılım ücreti olan 50 TL T.C Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesi 590001200129400006000165 nolu hesaba 31 Mart-16 Nisan 2014 tarihleri arasında yatırılacaktır.

Başvuru sırasında istenen belgeler
Sınava katılmak isteyen kişilerden istenecek belgeler;
a) Sınava müracaat için Başkanlığımızca hazırlanan matbu kişi bilgi formu.
b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenin durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenecektir.
ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,
d) Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge,
e) Başvuru evraklarının asılları görülmek sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanabilir.

Sınava girecek adaylar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 31 MART-16 Nisan 2014 tarihleri arasında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda İl Müdürlüklerine, Kamu Merkez Birimlerinde görevli kişiler birimleri aracılığıyla UTEM’e başvurmaları gerekmektedir. Sınava girecek kişiler sınav giriş belgelerini 15 Mayıs-01 Haziran 2014 tarihleri arasında Gazisem web sitesinden alabilirler.

Bu konuda detaylı bilgiye Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden ulaşılabilecektir.

• Mart 2014-16 Nisan 2014
•Adayın, T.C. Halk Bankası Gazi Ünversitesi Şubesi TR590001200129400006000165 nolu hesaba sınav katılım ücreti 50 TL yatırması veTYDS Uygulama Esasları kapsamında ki başvuru evrakları ile İl GTH Müdürlüğüne başvurusu
•İl GTH Müdürlüğü tarafından başvuru evraklarının kontrolü ve kabulü
•Adaylara ait veri girişlerinin İl GTH Müdürlüğü tarafından http://gazisem.gazi.edu.tr adresine yapılması
•Bakanlık Merkez Teşkilatı çalışanlarının başvurularını UTEM’e şahsen yapmaları

• 15 Mayıs 2014-01 Haziran 2014
•Adayların Sınava Giriş Belgelerini, http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile almaları

• 01 Haziran 2014
•SINAV

• 02 Haziran 2014
•Sınav sorularının ve cevap anahtarının http://gazisem.gazi.edu.tr, www.utem.gov.tr ve http://www.tarim.gov.tr/ internet adreslerinden yayımlanması.

• 02-06 Haziran 2014
•Sınav sorularına yapılan itirazların EYYDB tarafından kabul edilmesi (Sınava Giren adaylar, belirlenen tarihler arasında sınav sorularına itirazı)

• 10 Haziran 2014
•Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

• 12 Haziran 2014
•Sınav sonuçlarının http://www.tarim.gov.tr, http://gazisem.gazi.edu.tr ve www.utem.gov.tr adreslerinde yayımlanması

• 13-20 Haziran2014
•Sınavı kazanan adaylara ilişkin isim listelerinin başvuruyu alan İl GTH Müdürlükleri’ne gönderilmesi ve sadece kazanan adayların dosyalarının UTEM’e gönderilmesi

• 12-27 Haziran 2014
•Sınav sonucuna itiraz eden aday cevap kağıdını yeniden değerlendrilmesi için T.C. Halk Bankası Gazi Ünversitesi Şubesi TR590001200129400006000165 nolu GAZİSEM hesabına 25 TL yatırılması
•Aday tarafından sınav sonuçlarına ilişkin itirazların EYYDB tarafından alınması ve GAZİSEM’e gönderilmesi

• 11 Temmuz 2014
•Adaylara itiraz sonuçlarının gönderilmesi​

Bir Cevap Yazın