Tarımsal İlaç Bayileri dikkat!

1
1776

zirai ilaçTarımsal ilaç toptan ve perakende satışı yapabileceklere ilişkin şartlar yeniden değiştirildi. Sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yetki belgesi alan ziraat mühendisleri, tarımsal ilaç toptan ve perakende satışı yapabilecek.

Tarımsal ilaç toptan ve perakende satışı yapabileceklere ilişkin şartlar yeniden değiştirildi. Sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yetki belgesi alan ziraat mühendisleri, tarımsal ilaç toptan ve perakende satışı yapabilecek. Artık ziraat teknisyenleri ve meslek yüksek okullarından mezun teknikerler, tarımsal ilaç satıcısı olamayacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’i yeniledi. Bakanlıkça onaylı bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende olarak satılması ve depolanması ile bu ürünleri toptan ve perakende satacak ve depolayacakların uyması gereken esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışları, bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi veya bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi sahibi gerçek kişiler tarafından yapılacak.

Eski yönetmelikteki, ”Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, kooperatifler, üretici birlikleri, çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kuruluşlar, bünyelerinde yetki belgesi sahibi kişiyi istihdam etmek şartıyla bitki koruma ürünlerinin perakende veya toptan satışlarını yapabilirler” hükmü kaldırıldı. Yetkililer, artık tüzel kişilik adına yetki belgesi düzenlenmediği için bu kuruluşların, bünyelerinde yetki belgesine sahip ziraat mühendisi istihdam ederek, tarımsal ilaç satışına devam edebileceğini, bu kuruluşların yeni düzenleme ile hak kaybına uğramadığını belirtti.

Yeni yönetmelik ile tarımsal ilaç satıcılığı yetkisi sadece ziraat mühendisleri ile sınırlandırılırken, ”kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az 3 yıl süreyle çalışmış olanların”, ”ziraat teknisyenlerinin” ve ”meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş teknikerlerin” tarımsal ilaç satma yetkileri kaldırılmış oldu. Tarımsal ilaç toptan ve perakende satışı yetki belgesi alabilmek için bakanlıkça yılda bir kez yapılacak sınavda başarılı olmak gerekiyor. Sınavda başarılı olmak için alınması gereken puan da 60’tan 70’e çıkarıldı.

Tarımsal ilaçların toptan ve perakende satışı şartlarının belirlenmesi için 2007 yılında yapılan ilk düzenlemede, sınavda başarılı olmak için 80 puan alma şartı konmuştu. Ancak, yapılan sınavda başarı oranının çok düşük çıkması üzerine, başarı puanı daha sonra 60’a indirilmişti. Yönetmelikte, sınav konuları, depo ve satış yerlerinin nitelikleri, denetim usulleri, bayilerin ve toptancıların yetki ve sorumlulukları da düzenleniyor. Bayiler, reçeteye istinaden satış yapabilecek ve bu reçeteleri saklama süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Yönetmelik ile Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, tarım il veya ilçe müdürlüğünce yapılan kontrollerde mevzuata aykırılık tespiti halinde daha önce kapama cezası verilen hallerde uygulanacak cezalar, idari para cezalarına dönüştürüldü. Artık, kapama cezası yerine idari para cezası verilecek. Daha önce bakanlıkça yapılan veya yaptırılan ”Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı”nda başarılı olanların izin belgesi talebi ile müracaatları durumunda, yeni yönetmelikte, toptan ve perakende satış yerlerine ilişkin belirtilen şartları da yerine getirmeleri halinde adlarına izin belgesi düzenlenecek.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), tarımsal ilaç satışı yetkisi konusunda ziraat mühendislerine sınava girme zorunluluğu getirilmesine karşı çıkıyor. ZMO, bu amaçla, yönetmelik konusunda birkaç kez idari mahkemeye başvurmuştu. Bakanlık, tarımsal ilaç satışı konusunda yetki belgesi verilmesi için bugüne kadar 3 sınav düzenledi. Başarı puanının 80 puan olduğu ilk sınavda 26 kişi, başarı puanının 60’a düşürüldüğü 2. sınavda 271, 3. sınavda ise 2 bin 500 kişi başarılı olmuştu. Halen tarımsal ilaç satışı konusunda 6 bine yakın kişinin yetki belgesi bulunduğu belirtildi. Türkiye’de yılda 40 bin tona yakın tarımsal ilaç satılıyor.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın