Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destek

0
864
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destek,tarımsal haber,tarım haberleri,tarımsal ekonomi,tarımsal enflasyon,ziraat nühendisi alımları,targel
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destek,tarımsal haber,tarım haberleri,tarımsal ekonomi,tarımsal enflasyon,ziraat nühendisi alımları,targel

Tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmeler için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesini amaçlıyor.

Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler çiftçi kayıt sistemi, hayvan kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, su ürünleri kayıt sistemi, arıcılık kayıt sistemi veya koyun-keçi kayıt sisteminden en az birine kayıtlı olma zorunluluğu getirildi.

Bunun yanısıra, bu işletmelerin örtü altında en az 3 dekar alanda üretim yapması, bağ-bahçede en az 10 dekar alanda üretim yapması, tarla ziraatında, kuruda en az 100 dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az 100 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapması, hayvancılıkta, süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 10’u sağmal olmak kaydıyla en az 20 büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçükbaş hayvana sahip olması, arıcılıkta en az 50 adet arı kolonisine sahip olması, su ürünleri üretim tesisine sahip olması gerekiyor.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verebilecek kişi ve kuruluşlar da bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları, tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanları olarak belirlendi.

Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

Her tarımsal işletme için yıllık 600 lira destek, bugünden itibaren 5. ay ve 12. ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla 2 dilim halinde 400 lira ve 200 lira olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.

Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılacak.

Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenecek. Bu destek ödemeleri 2013 yılı bütçesinden karşılanacak. Kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan ödemeler bir sonraki yıl bütçesinden yapılacak.

Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara 12 aylık hizmet sunumunu müteakip ödeme yapılacak, bu durumdaki kişi ve kuruluşlara birinci dilim ödemesi verilmeyecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak, uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.

haber365

Bir Cevap Yazın