Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soru ve Cevapları

2
4618
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Soru ve Cevapları

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı 29 Nisan’da Ankara’da Yapılacak

“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ve 18/10/2010 tarih ve 7289 sayılı Bakanlık Makamının Olurları ile yürürlüğe konulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavlarından birincisi 29 NİSAN 2012 tarihinde Ankara İlinde saat 10:00 da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi tarafından belirlenen yerlerde düzenlenecektir.2012 yılında yapılacak ikinci sınav tarihi daha sonra Başkanlığımızca belirlenecektir. Sınav 120 dakika sürecek, 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Söz konusu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, geçme notu 70` dir.

Başvuru sırasında istenen belgeler

 Sınava katılmak isteyen kişilerden istenecek belgeler;

a) Sınava müracaat için Başkanlığımızca hazırlanan matbu kişi bilgi formu.

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenin durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenecektir.

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,

d) Uzman tarım yayımcısı ve uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal yayım veya danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösterir belge,

e) Mezun olduğu bölüm dışında, çalıştığı alanda sertifika almak isteyen kişilerin bu alanda en az 5 yıl çalıştığını gösterir il/ilçe müdürlüğünce onaylı belge,

f) Başvuru evraklarının asılları görülmek sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanabilir.

Sınava girecek adaylar yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte 14 MART 2012 tarihi mesai bitimine kadar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda İl Müdürlüklerine, Kamu Merkez Birimlerinde görevli kişiler birimleri aracılığıyla UTEM`e başvurmaları gerekmektedir.

Sınava girecek kişilerin listesi sınavdan 15 gün önce Başkanlığımız web sitesinde yayımlanacaktır.

Sınav Giriş Belgeleri ise UTEM web sitesinden alınacak olup, sınava giriş ücretleri ile sınava girilecek giriş yerleri UTEM tarafından belirlenerek web sitesinde yayımlanacaktır.

Not: Bu konuda detaylı bilgiye Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden ulaşılabilecektir.

Banka Adı Şube Adı Hesap Numarası

Ziraat Bankası Yenimahalle 0599- 03353682–5011

IBAN TR27 0001 0005 9903 3536 8250 11

Dekont Açıklama Kısmı’na “TYDS 2012/1 Sınav Katılım Ücreti” yazılmalıdır.

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN DİKKATİNE

Sınav ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Kitap Talep Formu

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı Talep Eden Adaylar Kitap Ücretini Yatırdıktan Sonra Formda Yer Alan Bilgileri Eksiksiz Doldurarak Online Göndermeleri Durumunda Kitapları Vermiş Oldukları Adreslerine Kargo Edilecektir.

Form İçin Tıklayınız

GEÇMİŞ DÖNEM SINAV SORU ve CEVAPLARI

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Hakkında bilgi almak için

İlgili Kişi : Engin Erkuş

e-posta : tyds@utem.gov.tr

Telefon : (312) 315 61 04 Dahili 624

2 YORUMLAR

  1. Gıda kalite kontrolü ve analizi mezunu birinin girmesi tavsiye edilen bir şey değilmiş, böyle düşünen var mı sebebiyle birlikte.

Bir Cevap Yazın