TARSİM Ankara’da Yaygınlaşıyor

0
970
TARSİM Ankara'da Yaygınlaşıyor

Doğal afet ve hastalıklar dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta yaşanan risk ve kayıpları azaltmak amacıyla uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları sistemi (TARSİM) Ankara’da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi’nde (UTEM) düzenlenen toplantıya TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan KADAK’ın yanı sıra, Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Seyfettin ÜNSAL, Bakanlık bürokratları ve çiftçiler katıldı. Toplantı sonunda tabii afetlerden zarar gören çiftçilere temsili olarak çekleri verildi.
Toplantının açılışında konuşan Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Seyfettin ÜNSAL, İl Müdürlüğü olarak TARSİM’in tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirterek, bu çalışmaların sonucu olarak Ankara’da TARSİM sigortalarına ilginin her geçen yıl artış gösterdiğini belirtti. 2007 yılında 4.833 olan poliçe sayısının 2013 yılında 31 Ekim tarihi itibariyle bitkisel üretimde 32.462’ye ulaşarak 948.960 hektar alanı kapsadığını, hayvan hayat sigortası kapsamında da 28.469 büyükbaş hayvanın sigortalandığını kaydeden ÜNSAL, toplamda 292.270.440 TL’lik bir değerin sigortalandığını vurgulayarak Ankara’nın poliçe sayısı bakımından Türkiye’de ilk dörtte yer aldığını sözlerine ekledi.
Toplantıda TARSİM konusunda bilgiler veren TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan KADAK, tabiat şartlarına bağlı olarak üretim yapılan bir sektör olan tarımda çeşitli riskler bulunduğuna dikkati çekerek, TARSİM sisteminin bu risklerin zararlarını en aza indiren ve çiftçilerin zararlarını karşılayan bir uygulama olduğunu söyledi.
Tarımda sıkça yaşanan doğal afet risklerine karşı dünyada değişik tarım sigortası modelleri uygulandığını anlatan KADAK, TARSİM’in, dünyada gittikçe yaygınlaşan devlet-özel sektör işbirliği sigortalarının bir örneği olduğunu kaydetti. Branş bazında tarım sigortalarından örnekler veren Dr. Ramazan KADAK, dünyada tarım sigortalarının % 90’ını bitkisel ürün sigortalarının, % 7’sini ise hayvan hayat sigortalarının oluşturduğunu, buna karşılık Türkiye’de ise bitkisel ürün sigortalarının % 55, hayvan hayat sigortalarının ise % 40 dolayında olduğunu belirtti.
Konuşmasında TARSİM kapsamında yapılan poliçe sayıları hakkında da bilgiler veren KADAK, 2006 yılında 12.000 poliçeyle başlayan TARSİM uygulamasında poliçe sayısının 2013 yılında 900.000’lere ulaştığını, üretici ve çiftçilerin her geçen yıl TARSİM’i daha çok kabullendiğini, alınacak çok mesafe olmasına rağmen gelinen noktanın ve seyrin umut verici olduğunu sözlerine ekledi.
Toplantı, Ankara’da tabii afetten zarar gören bazı üreticilere temsili olarak hasar çeklerinin verilmesiyle sona erdi. Çekleri alan çiftçiler ise TARSİM’den duydukları memnuniyeti dile getirerek, tüm çiftçilere tavsiye ettiklerini söylediler.

Bir Cevap Yazın