Tatlı Su Bitkilerinin Hasadı

0
1553
tatlı su bitkileri

Su bitkilerinin hasadı ve taşınması özel teknik gerektirir. Material çok ıslak olup bazen çamur içerebilir. Su bitkileri suya batmış, köklü ve yaprakları yüzen ve tamamen yüzen oluşlarına göre çeşitli hasat zorlukları çıkarır. Her tür su bitkisi ayrı bir araç ve yöntemle hasat gerektirir.

Su bitkilerinin hasadında genellikle el ve makina ile hasat yöntemleri yanı sıra hayvanlara yedirme yöntemleri de kullanılır.

8.1.1. Elle Hasat
Yüzen bitkilerden Eichornia crassies ve Pistia stratiotes gibi geniş yapraklı olanlar elle ve ot çatalı ile hasat edilir. Leinina veya Azolla gibi yüzen bitkilerden küçük olanlar ince gözlü ağlarla veya dip ağlarla toplanırlar. Suya batan bitkiler suyun altının tırmıklanması ile hasat edilebilirler. Yüzeye çıkan ve yüzer yapraklı bitkiler istenen seviyeden kesilerek veya elle köklenerek hasat edilirler. Elle hasat yönteminde bir kişi yaklaşık günde 1500 kg yaş bitki hasat edebilir.

8.1.2. Makina İle Hasat
Su bitkilerinin elle hasadı ve su miktarının fazlalığından dolayı taşınması büyük problem teşkil ettiğinden makina ile hasat daha çok uygulanılır. Hasat makinaları doğrama sistemleri ile birleştirilerek hasat edilen ürünün daha az hacim kaplaması ve daha kolay taşınması sağlanır.

8.1.2.1. Su Süpürgesi
Bu makina, bir bota kesici ve taşıyıcısı montesi ile oluşur. Bu makina 0 ile 1.5 m derinliğe kadar kesim yapabilir. Böyle bir sistemle haftada 100 t Hidrilla veya 140 t Vallisneria hasat edilir.

8.1.2.2. Su Bitkileri Kesicisi
Kesici U şekilli ve 107 cm enli olup 107 cm derinliğe kadar kesim yapabilir. 3 B.G. iki devirli bir motorla çalışır. Ağırlığı 99 kg olup 4.5 m ve daha uzun botlara monte edilir. Kesiciye 2.8 m genişlikte tırmık da monte edilebilir.

8.1.2.3. Su Böceği
Gereç, 6.1 m uzunluğunda 15 m genişliğinde ve 13 cm süpürgeliği olan iki polietilen duba üzerine monte edilen bir platform içerir ve 8 B.G. 1.2 m çaplı 360° dönebilir hava güçlü bir motorla saatte 8 km yapabilir, iki dikey ve 2.4 m eninde bir ufki bıçağı vardır. l .2 m derinliğe kadar kesim yapar ve bir kişi tarafından yönetilir. Bu aletin daha büyükleri de geliştirilmiştir ve taşıyıcılarla donatılmıştır.

8.1.2.4. Testere Balığı
Yandan çarklı bir gereç olup önünde bir ufki iki dikey U şeklinde bıçakla donanmıştır. 2.4 m genişliğinde ve l .5 m derinliğinde kesim yapar. Bir kişi tarafından yönetilir ve 25 cm kadar su derinliği olan alanda bile çalışır.

8.1.2.5. Bot Süpürgesi
3,5 veya 4 m uzunluğunda bot olup 1.4 m enindeki su kanallarında çalışır. Özel süpürücü bıçaklarla donanmıştır. Daha uzun tiplerinde yan kesicilerde bulunur. Süpürme işlemi 4-5 km /s hızla yapılır. Yan kesme yavaş olur. Bir kişi tarafından yönetilir ve bottan aktarma ve nakliye için kesikli bir treyler tarafından yürütülü

8.2.1. Kıyıda Yosun Hasadı
Bu grup, özellikle gel-git olaylarının fazla olduğu kıyılarda deniz çekildiği zaman deniz yosunlarının hasadında kullanılan gereçlerin tanımlarını içerir.

8.2.1.1. Uzun Saplı Orak
Kesici kısmın uzunluğu yaklaşık 36 cm ve kalınlığı 4-5 mm ve sapı bambu veya hafif sırıktan olup uzunluğu hasat bölgesindeki suyun derinliğine bağlı olarak değişir. Su derinliği l m civarındaki sularda kıyıdan bir kişi tarafından kullanılarak hasat yapılır.

8.2.1.2. Uzun Saplı Tırpan
Kesici kısmının uzunluğu yaklaşık 42 cm ve daha uzun, kalınlığı 4.5 mm dir. Sapı bambu veya ince uzun sırıktan oluşan, kıyıda bir kişinin kullandığı l m ve daha derin sularda yosun hasadında kullanılan bir alettir.

8.2.1.3. Kıyı Tırmığı
Buğdaygil hasatlarında kullanılan tırmık benzeri olup dişleri metal ve sapı daha uzundur. Kıyıdan kayalar üzerinde, kökü zayıf denizyosunlarının hasadında kullanılır.

8.2.2. Sığ Sularda Yosun Hasadı
8.2.2.1. Ağ Torba

25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış torba olup dalarak toplanan kırmızı yosunların hasadında kullanılır. Bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inmesi sağlanır.

8.2.2.2. Sığ Su Tırpanı
Tırpan benzeri olup 3-4 m uzunluğundaki sapları ile 3-5 m erinliğindeki sulardaki yosunların hasadında kullanılır. Hasad kayık üzerinde yapılır.

8.2.2.3. Burarak Hasat Edici Gereçler
Tipleri yosun çeşidine bağlı olarak çok değişkenlik gösterir. Burucu kısım genellikle 1.7 m uzunluğunda 1.2 cm kalınlığında odun veya demirden sapları 6-7 m uzunluğunda ve 3 cm kalınlığında meşe ağacından, 70 cm uzunluğunda ve 3 cm kalınlığında söğüt ağacından yapılmış burma sapından oluşan esmer yosun hasat gereçleridir.

8.2.3. Derin Su Yosun Hasadı ve Gereçleri
8.2.3.1. Derin Su Tırmıkları
İki, üç ve daha fazla dişleri olan değişik maddelerden yapılmış tırmıklar olup, 400 ile 700 m derinlikteki yosunların sürütme sistemi ile hasat edilmesinde kullanılırlar. İş gücüne bağlı olarak kayık veya motora bağlı makara ve vinçlerden faydalanılır.

8.2.3.2. Derin Su Çengelleri
Motor çapalarına benzeyen üç veya daha fazla çengelden oluşan derin sulardaki yosunların sürütülerek hasadında kullanılan makara ve vinçlerle çekilen gereçlerdir

Bir Cevap Yazın