TİGEM’den 3 İhale…

2
1355
TİGEM LogoDALAMAN, GÖZLÜ VE ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ, ÇEŞİTLİ İŞÇİLİK VE HASAT İŞLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE İHALE AÇTI.

ANKARA (A.A) – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman (Muğla), Anadolu (Eskişehir) ve Gözlü (Konya) Tarım İşletmeleri Müdürlüklerinin ihtiyacı için çeşitli işçilik ve hasat işlerini yaptırmak üzere ihale açtı.

Buna göre Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 7 bin 400 dekar hububat alanının sap karşılığı biçerdöver ile hasat ettirilmesi, işletmenin ihtiyacı olan 400 ton sap balyasının yapılması, istenilen yere taşınması ve istif edilmesi işlerini gerçekleştirecek.
İhale 11 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat 11.00’de İşletmede Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma usulü ile yapılacak.
Ancak ihaleye iştirak eden olmaması veya teklif edilen fiyatların komisyon tarafından uygun görülmemesi halinde ihale 18 Mayıs 2011 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.
Katılımcılardan 10 bin lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak olan ihaleye ait şartname, Dalaman Tarım İşletmesi ile Ankara’da TİGEM’den temin edilebilecek.
-ANADOLU TARIM İŞLETMESİ-
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 38 kalem tarım ve hayvancılık işçilikleri hizmetini satın alacak. Kapalı zarf usulü ile 12 Mayıs 2011 tarihinde TİGEM’de yapılacak olan ihalede katılımcılardan, muhammen tutarın yüzde 3’ünden az olmamak üzere 71 bin 898,42 lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak.
İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi Genel Müdürlük Ticaret Daire Başkanlığı ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, Genel Müdürlük Ticaret Daire Başkanlığından satın alabilecek.
-GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ-
Öte yandan Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 24 kalem tarım-hayvancılık işçiliği hizmetlerini satın alacak. İhale, 12 Mayıs 2011 tarihinde saat 10.30’da kapalı zarf usulü ile TİGEM’de gerçekleştirilecek. İstekliler ihaleye ait şartnameyi Genel Müdürlük Ticaret Daire Başkanlığı ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünden görebilecek. Söz konusu ihalede isteklilerden muhammen tutarın yüzde 3’ünden az olmamak üzere 66 bin 100 lira tutarında geçici teminat alınacak.

2 YORUMLAR

Bir Cevap Yazın