TMO Arpa,Çavdar ve Tritikale Satıyor

0
955
toprak mahsülleri ofisi

Bilindiği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle hem üretici ve tüketici hem de ilgili sektörler lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.

Bu amaçla, 100.000 ton civarındaki ithal ve yerli arpa 18.02.2013 tarihi itibariyle herhangi bir kişi ve kuruluş ayırımı yapılmaksızın serbest olarak 630 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili satışa açmıştır.

Ayrıca çavdar ve tritikale stoklarımız da 18.02.2013 tarihinden itibaren 649 TL/Ton fiyatla 90 gün vadeli ve vade farksız satışa açılmıştır.

İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup gerektiğinde yapılacak ilave uygulamalar halkımızla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

tmo.gov.tr

Bir Cevap Yazın