TMO buğday satıyor

0
1064
toprak mahsülleri ofisi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili olarak aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirmektedir.

Kurumumuz tarafından buğday piyasalarında istikrarın korunması amacıyla;

300.000 ton ekmeklik buğday, herhangi bir kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak, kalitelerine göre 685-748 TL/ton arasında değişen fiyatlarla,

500.000 ton ekmeklik buğday, mamûl madde ihracatçılarına yönelik olarak, kalitelerine göre 339-349 $/ton arasında değişen fiyatlarla,

peşin bedel mukabili satışa açılmıştır.

İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup gerektiğinde yapılacak ilave uygulamalar halkımızla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir Cevap Yazın