Tohumluk patates sertifikasyonu ve pazarlaması

0
1273

patatesANKARA (A.A) – Tohumluk patateslerin sertifikasyon sistemi dahilinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından ülke içinde üretilmesi ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelik, tohumluk patates ihtiyacının ülke içerisinde üretilmesini teşvik etmek, zararlı organizma ve kalite ile ilgili standartları belirleyerek, zararlı organizmaların kontrolünü ve kaliteli tohumluk patates üretimini sağlamak amacıyla, tohumluk patateslerin sertifikasyon sistemi dahilinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından ülke içinde üretilmesi ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Bilimsel amaçlı çalışmalarda, araştırma ve geliştirme çalışmalarında ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılan tohumluk patates ve çiftçilerin kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiği tohumluk patates ile ticarete konu olmamak kaydıyla çiftçiler arasında yapılan mübadelelere konu olan tohumluk patatesler, yönetmelik kapsamı dışında tutuldu.

Buna göre, sertifikasyon sistemi dahilinde üretimi yapılacak olan patates çeşitlerinin Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt altına alınmış olması gerekecek.

Ön temel ve temel sınıfta üretilecek tohumluklar için 5 yıl, sertifikalı sınıfta üretilecek tohumluklar için 3 yıl aynı tarlaya patates dikilmemiş olması gerekecek.

Açık alanda yapılan tohumluk üretimlerinde, üretim parselleri tohumluk patates üretimi olmayan parsellere en az iki metre uzaklıkta olması gerekecek.

Üretici, tohumlukların dikiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde, bulunduğu ildeki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşa beyanname verecek.

Sertifikalandırılan tohumluklar ambalajlanarak ve etiketlenerek satışa sunulacak.

Ambalajların üzerine üretici ile ilgili bilgiler ve tohumluk patateslerin kimyasal işlemden geçirildiği durumlarda, ‘İlaçlıdır’ ibaresi ile kullanılan ilacın etkili maddesi yazılacak.

Yönetmelik kapsamında yapılan tarla kontrolü, parti kontrolü, belgelendirme, zararlı organizma kontrolüne ilişkin yapılan testler ve etiket hizmetleri ücrete tabi olacak. Bu ücretler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından her yıl ocak ayında belirlenerek yayımlanacak.

-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK-

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 17 Ocak 2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Patates Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt listelerinden silinen ve stokları Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirilen çeşitlerin çoğaltım ve ticaretine, çeşitlerin kayıt listelerinden çıkarıldığı tarihten başlamak üzere 3 yıl izin verilecek.

Yönetmelik, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bir Cevap Yazın