Toprağın İyileştirilmesi

1
1439
Toprak ve Su Muhafazası Konusunda Alınacak Tedbirler

1-DRENAJ:

Çoğu bitki suyun iyi drene edilmesini fakat hızlı bir şekilde kaybolmamasını ister. Bu istek daha çok erkenci bitkiler için önemlidir.İdeal su tutulması;minerallerin çevre sinin ince bir su tabakasıyla kaplı olması ve organik minerallerin aralarının havayla dolu olması durumudur.Kılcal kökler mineralleri çevreleyip hem gerekli besinleri absorbe edebilir ve hemde ihtiyaç duydukları havayı tenefüs edebilirler.Drenaj suyun akıp gitmesi için alınan önlemler olmakla birlikte üst toprağa ilave edilecek olan organik katkı maddesiveya alçıtşı yada kireçtaşı gibi maddeler kilin ,kum gibi küçük topaklar halinde birarada tutulmasına sebebolarak toprağın denaj özelliğini geliştirecektir.
Drenaj ,iklim şartlarına göre toprak işlenerek ve havalandırılarakta geliştirilebilir.
Kuru havada toprak işlendiğinde hem killi toprak alete yapışmayacak yada yapışmalar olmayacak ve hemde toprak parçalara kolayca ayrılacak buda toprağın kolay drene olmasını sağlayacaktır. Toprağa kum yada çakıl karıştırılarakta toprağın drenajı geliştirilebilir çok miktarda
kum yada çakıl gerekecektir.Bu pahalıbir yöntem olduğundan ancak küçük alanlar için düşünülebilir.

2-HAVALANDIRMA:

Havalandırma birçok nedenden dolayı önemlidir.Bu hem toprak drenajını iyileştirir ve hemde bitki köklerinin ve diğer toprakaltı organizmaların nefes almasını sağlar.Havalandırma drenaj için kullanılan yöntemlerin çoğu ile sağlanabilir.

3-İŞLENEBİLİRLİK:

Buağır killi toprağın kolay çalışılabilir hale getirilmesi demektir.Bu yine drenaj için kullanılan yöntemlerle geliştirilebilir.Bunun yanında toprağın ihtiyaç duyduğu uygun organik katkı maddelerinin ilaveside gerekmektedir.

4-RENK:

Toprak rengi üzerinde nekadar uzun süredir tarım yapıldığına bağlı olarak değişim gösterebilir.Asıl rengi, orijini olan ana kayaya göre değişmekle birlikte içindeki organik madde miktarıda bunu etkiler.Koyu renkli toprakların nesiller boyunca işlenmekte olduğu söylenebilir.Koyu renkli topraklar ısıyı daha çabuk absorbe edecekler ve daha yavaş
soğuyacaklardır.Yani İlkbaharda toprak daha erken ısınacaktır.Bu durumda toprağın iyileştirilmesi demek renginin koyulaştırılması anlamına gelmektedir.Toprağın rengini koyulaştırmak için havalandırılmış kurum kullanılmaktaydı fakat günümüzde daha çok organik karışımlar tercih edilmektedir.

5-SU TUTMA

Bu kumlu topraklarda bir problem olarak karşımıza çıkar.Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için mümkün olduğu kadar çok organik katkı maddesi katılmalıdır.
Böylece toprağın su tutma kapasitesi artacak bitki kökleri kuru havadada suyu alabilecektir.

1 Yorum

Bir Cevap Yazın