Topraksız Tarım

0
1774
topraksız tarım

Alternatif Tarım A.Ş. organomineral toprak düzenleyiciler ile gübre üretiminde temel hammaddesi volkanik bir taş olan pomza oluşturmaktadır. Alternatif Tarım A.Ş. Pomza üretimini kendi kaynaklarından gerçekleştirmektedir. Ve şu an ki 1 milyar metreküplük yatak rezervi ile yalnızca Türkiye’ nin değil dünyanın en önemli pomza üreticileri arasında yer almaktadır. Pomza yüksek su tutma ve ısı depolaması nedeniyle seralarda en önemli harcama kalemi olan ısıtma giderlerini azaltmaktadır. Pomza yoğun gözenekli yapısı nedeniyle havalanmayı sağlarken drenaj sorunlarını da gidermektedir. Pomzamız ortamın yalnızca fiziksel koşullarını iyileştirmez aynı zamanda kimyasal özelliklerini de bitkilerin yararına iyileştirir. Ayrıca insan ve bitki sağlığına zarar verebilecek ağır metalleri içermemektedir. Alternatif Tarım A.Ş.’ nin makine parkı 0.1mm ile 10 cm çapına değin tüm boyutlarda üretim yapmaya yetecek biçimde planlanmıştır.
Sera tarımında bilindiği üzere yoğun sulama, gübreleme ve toprak işleme yapıldığından sera toprakları özelliklerini çabuk yitirmekte sonuçta sert, tuzlu, kimyasallarca kirlenmiş topraklar oluşmaktadır. Bunun dışında nematod ve mantar gibi toprağa bir kere bulaştığında giderilmesi çok zor olan zararlılarda sera topraklarına bulunmaktadır. Bu nedenle sera toprakları bir kaç yılda bir tamamen değiştirilmekte veya dışarı taşınarak havalandırılmakta ve çiftçilerimize büyük maliyetler getirmektedir. Son yıllarda tuzluluk, toprak zararlıları ve diğer olumsuz sorunları gidermek için topraksız tarım uygulaması önem kazanmaya başlamıştır. Topraksız tarım için arasında perlit, kaya yünü, torf vb bir çok hammadde denenmiştir. Bu hammaddelerin kısa ömürlü olması, farklı kalite üretilmeleri ve bulunmaları ve bir kısmının ithalat yoluyla ülkemize getirilmesi kullanım zorluklarına yol açmıştır. Alternatif Tarım A.Ş. ise tüm bu olumsuzlukları giderecek ve bunun dışında kimyasal yönden de bitkilerinize destek sağlayacak bazaltik pomzayı Türk Tarımına 1996 yılında sunmuştur. Antalya’ dan Antakya’ ya Türkiye’ nin bir çok sera ve farklı tarım bitkisinde denen bazaltik pomza topraksız tarımda alternatifsiz olduğunu bir çok defa kanıtlamıştır. Bazaltik pomza Türkiye dışında İtalya ve İspanya’ da bilimsel enstitülerde de denenmiş ve üretim gücünü kanıtlamıştır. Alternatif Tarım A.Ş. Yalnızca ürün satmakla kalmayıp aynı zamanda topraksız tarıma geçişinizde size gerekli teknik ve bilimsel yardımı sağlamaktadır.
TOPRAKSIZ TARIMIN YARARLARI:

Toprağı uygun olmayan yerlerde tarımsal üretim olanağı: Topraksız tarım toprağa bağlı kalmadan yapılabilen bir üretim yöntemi olduğu için uygun olmayan alanlarda da tarım yapılabilir.
Erkencilik, verim ve kalite artışı: Dengeli bir beslenme ve bakım olanakları sağladığı için bitkiler erkenden ve daha fazla verime yatar. Bitkilere istenilen besin elementi gerekli zamanda ve miktarlarda verildiği için erkenci ve kaliteli ürün alma olanağı vardır.
Bitkilerin kontrollü beslenmesi: Bitkilere verilecek besin elementlerini seçmek ve istenilen zamanda ve miktarlarda vermek mümkündür. Böylece bitki besleme kontrollü bir şekilde yapılabilir. Bitkilere eşit bir şekilde gübre vererek bitkileri eşit düzeylerde büyüme-gelişmelerini sağlamak ve birbirine yakın verim elde etmek kolaylaşır. Bazı besin elementlerinin (Mangan, Demir, Çinko, Molibden, Bakır gibi) zararlı etkilerinden kaçılabilir. Toprak yetiştiricilikte,bitki beslemede olumsuz etki yapan pH ve tuzluluk gibi sorunların önüne geçilebilir. Ayrıca kök çevresindeki ortamda sıcaklık ve oksijen denetimi yapılabildiğinden bitkilerin besin elementlerinden faydalanma performansı olumlu etkilenir.
Su ekonomisi ve kontrolü: Toprakta yapılan tarımda bitkilere verilen su toprağa sızma yoluyla,toprakta tutularak veya buharlaşma nedeniyle fazlaca kullanılır. Sulama için tarım alanlarında her yıl su karık veya tavalarını oluşturmak gibi işlemlere çok fazla masraf da gerekir. Topraksız tarımda verilen su ölçülebilir olduğu ve kontrollü bir şekilde bitkilere verildiği için fazla israf edilmez ve otomasyona bağlı olduğu için de sulama sistemleri daha az para gerektirir.
Enerji ve iş gücünün azaltılması: Topraklı tarımdaki işlemler için gerekli olan iş gücünde tamamen teknolojik ve otomasyon sistemleri devreye girdiği için önemli kazançlar elde edilir. Daha az enerji sarf edilir.
Hastalık,zararlı ve yabancı ot kontrolü: Bitkilerin beslenmesi için kullanılan besin solüsyonu ve yetiştirme ortamı sterilize edilebilir. Böylece kökten kaynaklanan hastalıkların önüne geçilebilir. Ayrıca yetiştirme dönemi boyunca kontrollü bir üretim söz konusu olduğu için hastalık ve zararlı riski oldukça azaltılabilir. Yetiştirme su veya katı ortamda olduğu için yabancı ot sorunu yoktur.

Bir Cevap Yazın