Toprakta Suyun Etkili Kök Bölgesine Ulaşıp Ulaşmadığı Nasıl Anlaşılır

Toprakta suyun etkili kök bölgesi derinliğine ulaşıp ulaşmadığı Nem Kontrol çubuğuyla kontrol edilerek anlaşılır.

Sulama sayısı ve bir defada verilecek sulama suyu miktarı toprakların bünyesine göre değişir.

Advertisement

1. Ağır bünyeli ve killi topraklarda az sayıda fakat bir defada daha çok miktarda sulama yapılmalıdır.

2. Hafif bünyeli dediğimiz kumsal topraklarda ise her defasında azar azar olmak şartıyla sık sık sulama yapmak gereklidir.Sulama suyunu hangi metotla (yüzey, yağmurlama) olursa olsun tarlaya verirken, suyun tarlanın bütün yüzeyine eşit olarak dağılmasına özen gösterilmelidir. Arazinin bir tarafına fazla su verilmesi, diğer tarafların da gereğinden az su uygulanması bitkilerin olgunlaşma zamanlarının farklı olması sonucunu doğuracağından hasatta zorluk çıkmasına neden olur.

Bir Cevap Yazın