Traktör bakımı ,Traktör bakımı Hakkında

2
5252
Traktör bakımı ,Traktör bakımı Hakkında

Traktör tarım işlerinin zamanında ve çabuk bitirilmesi için en önemli araç olma özelliğini sürdürmektedir.
Ancak pahalı bir araçtır.
İyi bir bakımla traktör ömrünü uzatabileceğiniz gibi, gereksiz bazı masraflardan da kurtulabilirsiniz.
Araştırmalar iyi bir bakımın traktör satın alma bedelinin %20’si kadartasarruf sağlayacağını göstermektedir. O halde temel kurallar:
·Traktör bakım-kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun-öğrenin-gereklerini yerine getirin.
·Yaptığınız bakımları bakım ve servis defterine işleyin.
·Belirli bir çalışma zamanı sonunda değişmesi gerekli parçaları, zamanında ve uygun yedek parça ile değiştirin.
·Traktörünüzü gücüne uygun aletlerle çalıştırın.
Traktörünüzün bakımını alışkanlık haline getirin.

 : Traktör bakımının gereklerini yerine getirilmelidir.
Traktörlerde Hangi Bakımlar Yapılmalıdır;
Temel kural,bakım-kullanma kılavuzunda belirtilmiş bakımlaryapılmalıdır. Her marka ve model için kılavuzlarda verilmiş talimatlarauyulmalıdır. Ancak zaman içinde kılavuzunuz kaybolmuş ise sizevereceğimiz hemen hemen her traktör için geçerli olabilecek genel bakımişlemlerini yapabilirsiniz.
Biz sizlere traktörleriniz için 6 genel bakım şekli sunuyoruz.
Bunlar :
1. Günlük Bakım (8-10 saat)
2. Haftalık Bakım (50-60 saat)
3. Aylık Bakım (150-200 saat)
4. 3 Aylık Bakım (300-400 saat)
5. 6 Aylık Bakım (600-800 saat)
6. Yıllık Bakım (1000-1200 saat)
Dikkat edilecek olursa burada Haftalık Bakım (50-60 saat)gibi ikili bir ifade kullandık. Bunun anlamı şudur. Verilen 2 zamandanhangisi önce gelmiş ise ona uyulması gerekir. Yani bir hafta içinde 60saatten fazla çalışma yapılmışsa, haftanın dolması beklenilmeden,haftalık bakım yapılmalıdır. Eğer bir hafta geçmiş olmasına rağmen,sadece 30 saat çalışılmışsa, 50-60 saatin dolması beklenmeden haftalıkbakım yapılmalıdır.
Şimdi bu bakımları ve bu bakımlarda yapılacak işleri sırası ile görelim.
1.GÜNLÜK BAKIM (8-10 çalışma saatinde bir yapılır)
Her gün işe çıkmadan önce yapılacak bakımdır. Bu bakımda yapılacak işleri akılda kolayca kalması için HAYRET kelimesiyle ifade etmekteyiz. Bu kelimedeki harflerin anlamı şudur.

 Günlük Bakım
(H) Harfi, havaanlamında olup, lastik havalarının sürekli düşük olması lastikkenarlarının çabuk aşınmasına, fazla olması ise lastiklerin ortakısımlarının aşınmasına sebep olur. Ayrıca fazla hava patinajı artırır.Unutmayın ki patinaj ilerlemenizi aksatan,boşa geçmiş bir zamandır.Boşa gitmiş paradır.

 Lastik Havaları
(A) Harfi, akaryakıtıifade eder. Yakıt deposunu boş bırakmayın. Akşam iş dönüşü doldurun.Eğer depo akşam boş bırakılırsa gece sıcaklığın düşmesi ile depoiçindeki hava, su haline geçer ve yakıta karışır. Sulu yakıt motorunçalışmasını güçleştirdiği gibi, zamanla depoyu paslandırır,enjektörlere kadar uzanan bazı arızalara sebep olur. Diğer birtavsiyemiz yakıt filtresinin alt kısmında biriken su ve tortuyumusluğunu açarak boşaltırsanız, artıkların motora ulaşmasını önemliölçüde engellersiniz.
(Y) Harfi, yağıifade eder. Her gün motoru çalıştırmadan önce, düz bir yerde yağçubuğunu çekerek yağ seviyesinin kontrolünü yapın. Motor sıcak iseyağın durulması için yağ çubuğunu çekmeden önce 15 dakika bekleyiniz.Yağ seviyesi çubuktaki en çok-en az çizgileri arasındaolmalıdır. Çubuğu temizlerken üstübü ile silmeyin. Üstübü parçacıklarıçubuk üzerinde kalır ve motor içine girer. Bu nedenle üstübü yerinetemiz bir bez kullanılmalıdır.
(R) Harfi, radyatörüifade eder. Her gün motoru çalıştırmadan önce, radyatör kapağını açaraksu seviyesinin kontrolünü yapın, eksikse kireçsiz temiz su iletamamlayın. Konulacak su miktarı üst kısımda petekleri örtecek kadarolmalıdır. Çalışma esnasında gösterge motor suyu sıcaklığının arttığınıtehlikeli noktaya gelindiğini gösteriyorsa, motoru rölantiye alın,gerekiyorsa stop edin. Ancak hemen radyatör kapağını açmayın. Çünkükaynar haldeki su fışkırır ve vücudunuzu haşlar, yaralara sebep olur,motor soğuyuncaya kadar biraz bekleyin, kapağı daha sonra açın.
(E) Harfi, elektriğiifade eder. Her gün işe çıkmadan önce aküyü kontrol edin. Akügözlerinden suyu eksik olanları saf su ile tamamlayın, konulacak saf sumiktarları, akü içindeki parçaların 1 santimetre kadar üstünüörtmelidir. Ayrıca akü kapakları üzerindeki delikler tıkanmış ise iğneve benzeri metal ile açılmalıdır. Yola çıkmadan önce farlarınızıkontrol etmeyi unutmayın.
(T) Harfi, ile diğer tedbirleranlaşılmalıdır. Yani tekerlek somunları gevşekse sıkılmalı, frenpedalları kontrol edilmelidir. Yakıt filtresinin altındaki tapayıgevşeterek mazot gelinceye kadar suyu tamamen akıtınız.
2. HAFTALIK BAKIM (50-60 Saatlik Bakım)
·Günlük bakım aynen yapılır.
·Traktör yıkanır. Yıkama esnasında marş motoru ile şarj dinamosunun ıslanmaması için naylon ile örtülür.
·Gresörlüklere gres basılır.
·Hava filtresi temizlenir. Temizlerken havanın içten dışa doğrututulmasına dikkat edilir. Aksi halde hava dıştan verilirse pisliklerfiltrenin içine itilmiş olur ve filtre tıkanır. Filtreniz yağ banyoluise yağını değiştiriniz.
·Akü suyu kontrol edilir. Asit seviyesi daima plakanın 1 cm kadar üzerinde olmalıdır. Yalnızca saf su ilave ediniz.
·Vantilatör kayış gerginliğini kontrol ediniz. Kayış 1-1,5 santimetrekadar esnemelidir. Farklı ise, ayar silotundan gerginlik ayarınıyapınız. Baş parmakla üzerine basarak gerginlik kontrolü yapınız.Debriyaj ve fren pedalındaki boşluğu kontrol ediniz. Bakım kullanmakitabında tavsiye edilen boşluk miktarına ayar cıvataları ile oynayarakgetiriniz.

3. AYLIK BAKIM (150-200 Saatlik Bakım)
·Önce günlük ve haftalık bakımda yapılacak işlemleri tamamlayınız.
·Motor yağını değiştiriniz.

 Motor yağı değişimi
Yağdeğişiminde, yağın kolay boşalması için sıcak su olması gerekir. Bununiçin en uygun zaman iş dönüşüdür. Traktör düz bir yere çekilir,karterdeki yağ tapası açılır. Kirli yağ bir kaba boşaltılır. Yağınkolay akması için motor üstündeki yağ koyma kapağı açılmalıdır. Yağtamamen aktıktan sonra karterdeki yağ boşaltma tapası yerine takılır vetraktör kullanma kitabındaki özellik ve miktardaki yağ konulur. İşlemtamamlandıktan sonra, motor bir-iki dakika çalıştırılır yağ basınçgösterge lambası sönene kadar motoru çalıştırıp stop edilir. Böyleceyağın bütün kanallara girmesi sağlanır. 10 dakika beklenir. Yağ kontrolçubuğu ile seviyesi ölçülür, eksikse tamamlanır.
· Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin eksik ise tamamlayın.
· Vites ve diferansiyel kutusu yağ seviyesini kontrol edin, eksik ise tamamlayın.
· Ön tekerlek bilye boşluklarını, iki elinizle tekerlekleri sağa-sola oynayarak kontrol edin, boşluk varsa sıkın.
· Mazot filtresi tortu tapasını açınız, tortuyu temizleyiniz.
4. ÜÇ AYLIK BAKIM (300-400 Saatlik Bakım)
· Günlük, haftalık, aylık bakımdaki işlemleri yapınız.
Supap ayarlarını yapınız veya yetkili servisine yaptırınız.

 Supap ayarı
·Yakıt filtresi elemanını değiştiriniz.
·Direksiyon kutusu yağını kontrol ediniz, eksikse tamamlayınız.
·Tekerlek kapaklarına gres koyunuz.
5. ALTI AYLIK BAKIM
·Günlük, haftalık, aylık, üç aylık bakımları yapınız.
·Enjektörleri yetkili serviste kontrol ettiriniz.
6. YILLIK BAKIM (1000-1200 Saatlik Bakım)
·Günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık bakımları yapınız,
·Hidrolik, vites kutusu, diferansiyel yağlarını değiştiriniz.
·Hidrolik filtresini değiştiriniz.
·Yakıt deposunu sökünüz, temizleyiniz.
·Antifrizli su varsa seviyesini kontrol ediniz eksikse antifrizli suilavesi yapınız. Kaç dereceye kadar dayanabileceğini ölçtürünüz.
·Marş motoru, şarj dinamosu, mazot pompası ve rot ayarını servisinde yaptırınız.

2 YORUMLAR

Bir Cevap Yazın